Název:

Algoritmy a programování

Zkratka:APR
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/APR/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/APR/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:45150040
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Programování a užití počítačů 1 (IPU), UITS
Navazující:
Algoritmy a datové struktury (ADS), UIFS
Nahrazuje:
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Předmět je v ak.r. 2002/2003 otevřen naposledy, a to pro "rozvolněné" studenty. Cílem předmětu je seznámit studenty s principy algoritmizace, hodnocením složitosti a dokazováním algoritmů, seznámení s řídicími a datovými strukturami programovacích jazyků a abstraktními datovými typy.
Anotace:
  Programovací jazyk Pascal (norma ISO 7185). Syntaxe a sémantika programovacího jazyka Pascal. Delphi Pascal: modulární výstavba programů. Algoritmy a datové struktury (úvod). Řídící a datové struktury programovacích jazyků. Složitost a vyčíslitelnost algoritmů. Analýza a specifikace problémů. Vývoj algoritmů a programů. Provádění a testování programů. Klasifikace algoritmů (ilustrační příklady). Syntaktická a sémantická specifikace abstraktních datových typů (ADT). Základy ADT a jejich statická implementace. Základní typy algoritmů pro řazení, vyhledávání, numerické výpočty aj. Ladění programů a dokumentace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni programovat ve vyšším programovacím jazyku jako je Pascal; budou schopni používat programovací jazyk jako formální způsob vyjadřování myšlenek; budou schopni používat rekurzi pro vývoj algoritmů; budou schopni používat prospěšné programovací koncepty jako je abstrakce a modularita k manipulování s rozsáhlými programy.
Osnova přednášek:
 
 1. Programovací jazyk Pascal (norma ISO 7185) - datové typy.
 2. Programovací jazyk Pascal - řídící struktury.
 3. Programovací jazyk Pascal - příkazy.
 4. Syntaxe a sémantika programovacího jazyka Pascal. EBNF.
 5. Modulární programování, ladění programů a dokumentace.
 6. Algoritmy a datové struktury (úvod).
 7. Řídicí a datové struktury programovacích jazyků.
 8. Složitost a vyčíslitelnost algoritmů.
 9. Dokazování algoritmů a verifikace programů.
 10. Klasifikace algoritmů (ilustrační příklady).
 11. Syntaktická a sémantická specifikace abstraktních datových typů (ADT).
 12. Základy ADT a jejich statická implementace.
 13. Základní typy algoritmů pro řazení, vyhledávání, numerické výpočty aj.
 14. Ladění programů a dokumentace.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Seznámení s prostředím Delphi Pascal.
 2. Editace programů. Struktura programů. Nápověda.
 3. Nástroje ladění programů.
 4. Standardní knihovny. Jednoduché programy v jazyku Delphi Pascal.
 5. Konzultace k domácím úkolům (1. projekt).
 6. Obhajoba domácích úkolů (1. projekt).
 7. Konzultace k domácím úkolům (2. projekt).
 8. Obhajoba domácích úkolů (2. projekt).
 9. Konzultace k domácím úkolům (3. projekt).
 10. Obhajoba domácích úkolů (3. projekt).
 11. Konzultace k domácím úkolům (4. projekt).
 12. Obhajoba domácích úkolů (4. projekt).
Literatura referenční:
 
 1. Muller, K.:Výpočetní technika a programování, Praha 1999. Lze stáhnout na: http://jsoft.web2001.cz/maters.htm
 2. Jinoch, J., Muller, K., Vogel, J.: Programování v jazyku Pascal, SNTL, Praha, 1988.
 3. Satrapa, P.: Pascal pro zelenáče, Neocortex 2000.
 4. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
 5. Wirth, N., Jensen, K.: Pascal User manual and report, ISO Pascal Standard, Springer-Verlag, 1991.
 6. Lischner R.: DELPHI v kostce, Computer Press, Praha 2000
Literatura studijní:
 
 1. Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách bude dostupný na www.
 2. Holan T.: Delphi v příkladech, Praha 2001.
 3. Hruška, T.: Pascal pro začátečníky, SNTL Praha 1989
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování a odevzdání 4 domácích úkolů, demonstrace úkolů v průběhu laboratorních cvičení, odevzdaná a kontrolovaná dokumentace ke 3 úkolům. Půlsemestrální test. Závěrečná písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Hodnocené domácí úkoly s obhajobou - 40 bodů. Půlsemestrální test -15 bodů. Závěrečná písemná zkouška - 45 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.151.87
Přepnout na https