Název:

Počítačové sítě a komunikační protokoly

Zkratka:PSI
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PSI/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Jazyky C a C++ (CPP), UITS
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět koncepcím a principům komunikací ve vyšších vrstvách počítačových sítí, zejména v Internetu.
Anotace:
  Koncepce Internetu. Principy, metody a techniky: jména a adresování, směrování, správa provozu. Některé užívané protokoly. Implementace protokolů a protokolové inženýrství.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění koncepcím a principům komunikací ve vyšších vrstvách počítačových sítí, zejména v Internetu.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod.
 • Vybrané statě z přenosu dat.
 • Koncepce Internetu.
 • Jména, adresy, adresování.
 • Principy směrování.
 • Směrování v Internetu.
 • Směrování při skupinovém adresování.
 • Směrování v mobilních sítích.
 • Protokoly Internetu.
 • Protokoly ATM a Internet/ATM.
 • Implementace protokolů.
 • Protokolové inženýrství.
 • Bezpečnost v počítačových sítích.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Principy komunikace po Internetu.
 • Programování transportního rozhraní.
 • Vytváření síťových aplikací pomocí knihovny BSD sockets
 • Systém WWW, jazyky typu SGML, XML.
 • Prostředky pro tvorbu dynamických WWW stránek.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Systém pro zasílání a ukládání krátkých zpráv
 • Vyhledání lokálního uživatele přes WWW
Literatura referenční:
 
 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997.
Literatura studijní:
 
 • Pužmanová R., Šmrha P.: Propojování sítí s TCP/IP. Kopp, České Budějovice, 1999.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.221.7
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]