Název:

Užití počítačů

Zkratka:IPU
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Algoritmy a programování (APR), UIFS
 
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.12.112
Přepnout na https