Název:

Geografické informační systémy

Zkratka:GIX
Ak.rok:2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant: ()
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
 

Vaše IPv4 adresa: 3.84.182.112
Přepnout na https