Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:MSZ
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Toto je fiktivní, leč povinný, předmět. Jeho úloha spočívá v těchto základních položkách:
1) Slouží jako přihláška ke státní závěrečné zkoušce.
2) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsané pro státní závěrečné zkoušky.
3) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Anotace:
  Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách. Úplná státní závěrečná zkouška má 2 části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě na zadaná témata.
Odkazy:
 Základní informace k MSZ v r. 2007 pro obory MGM, MIN, MIS a MPS.
Tématické okruhy k ústní části MSZ v r. 2007 pro MGM, MIN, MIS a MPS.
Kontrolovaná výuka:
  Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá.