Název:

Řízení projektů systémů založených na počítačích

Zkratka:RPS
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/RPS/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/RPS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600422
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50108032
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Martínek Zdeněk, Mgr. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Projektování programových systémů (PPS), UIFS
Nahrazuje:
Management projektů (MPR), UIFS
Řízení projektů informačních systémů (IRP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení.
Anotace:
  Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Vedení týmů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení. Standardy a normy pro projektové řízení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky a návrh softwarových systémů. Znalost základních principů fungování systémů řízení relační báze dat.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si vyzkouší projektové role a získá dovednosti v řízení projektů. Student se naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (až 10 členů v týmu).
Osnova přednášek:
 
 • Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 • Zahájení projektu.
 • Řízení rozsahu prací projektu.
 • Řízení času v rámci projektu.
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení komunikace v rámci projektu.
 • Řízení nákladů projektu.
 • Řízení rizik. Řízení kvality.
 • Řízení obstarávání v rámci projektu.
 • Řízení integrace v rámci projektu. Uzavření projektu.
 • Metody a postupy využívané v projektovém řízení.  
 • Metriky v programových aplikacích. Standardy a normy v projektovém řízení.
 • Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Seznámení s MS Project.
 2. Seznámení s Rational Unified Process.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt. Jsou průběžně kontrolovány milníky.
Literatura referenční:
 
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 p., ISBN 0849319323.
 • Duncan, R.: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2004, 380 p., ISBN 193069945X.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0849315034.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 p., ISBN 3-540-43499-2.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 p., ISBN 0814472737.
 • Učeň, P.: Metriky v informatice, Grada 2001, 137 s., ISBN 80-247-0080-8.
Literatura studijní:
 
 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolované milníky projektu.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]