Název:

Systémy odolné proti poruchám

Zkratka:SOP
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SOP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diagnostika a bezpečné systémy (DIA), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření počítačových systémů schopných pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.
Anotace:
  Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Principy výstavby počítačů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Pochopení nového trendu v návrhu počítačů.
Osnova přednášek:
 
 • Principy odolnosti, struktury, techniky.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa, BCH a RS kódy.
 • Konvoluční kódy.
 • Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 • Bezpečné systémy.
 • Časová redundance, alternující logika a další techniky.
 • Architektura odolných systémů.
 • Odolnost na úrovni VLSI.
 • Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 • Distribuované odolné systémy.
 • Odolnost programového vybavení.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • technická laboratoř
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Model opravy chyb pomocí Fireova kódu.
 • Model posuvného registru s lineární zpětnou vazbou.
 • Paralelní generování CRC.
 • Model konečného tělesa GF(2|n).
 • Model rekonfigurace v 2D procesorovém poli.
 • Model opravy chyb konvolučním kódem.
 • Model opravy chyb pomocí BCH kódu.
 • Spolehlivostní modely.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální zadání projektů.
Literatura referenční:
 
 • Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983, ISBN 0-13-283796-X 
Literatura studijní:
 
 • Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek, T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992, ISBN 80-01-00852-5 
Kontrolovaná výuka:
   
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemka, počítačové laboratoře a projekt.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování polosemestrální písemky, počítačové laboratoře a zpracování projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]