Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:ISZ
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Průběžná kontrola studia:
  2008-08-01: ISZ na konci srpna.

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.
Upozornění: Studenti, kteří zahájili svá (poslední) studia v IT-BC-3 od září 2005 (nebo později) mohou ke státní závěrečné zkoušce v červnu 2008 (a později) přistoupit, pokud se prokáží úspěšně uzavřenou angličtinou BAN4 (nebo JH3 a nebo JH4 se zkouškou, třeba uznanou), a pro ISZ v červnu 2008 úspěšně uzavřenou nejpozději v letním semestru ak.r. 2007/2008.
Toto je přihláška ke státní závěrečné zkoušce. Její úloha spočívá v těchto základních položkách:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsané pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá.
2008-03-11: Tématické okruhy jsou vyhlášeny, a diplomanti mají své "zdrojové předměty" uvedeny v rámci "kategorie" jejich bakalářské práce na zadání bakalářské práce.