Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:MSZ
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Průběžná kontrola studia:
  2008-08-01: MSZ na konci srpna.

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách.
Toto je přihláška ke státní závěrečné zkoušce. Její úloha spočívá v těchto základních položkách:
1) Umožňuje tisk všech dokumentů, které jsou předepsané pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá.
Ústní část MSZ se řídí těmito základními pravidly:
Základní informace k MSZ v r. 2008 pro obory MGM, MIN, MIS a MPS.
2008-03-13: Tématické okruhy k ústní části MGM, MIN, MIS a MPS jsou již připraveny.