Název:

Modelování a simulace

Zkratka:MSD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390090
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je seznámit studenty s principy simulačních nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů.
Anotace:
  Simulační systémy, jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Využití obecných programovacích jazyků v simulaci. Simulační systémy pro modelování spojitých systémů: metody popisu, numerické metody, systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Systémy hromadné obsluhy a jejich simulační modely. Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody. Paralelní a distribuovaná simulace. Objektově orientovaná simulace. Znalostní simulace. Využití fuzzy logiky v simulaci. Verifikace simulačních modelů. Řízení simulačních experimentů, vyhodnocování výsledků simulace. Příklady simulačních modelů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základy teorie související s modelováním. Pochopení principu implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních technik pro různé třídy simulačních úloh. Vytváření heterogenních modelů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod. Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie dynamických systémů.
 • Simulační systémy a jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Využití obecných programovacích jazyků v simulaci.
 • Algoritmy pro řízení simulace.
 • Spojitá simulace: numerické integrační metody, tuhé systémy, algebraické smyčky, prostorové systémy.
 • Diskrétní simulace: implementace událostí a procesů, kvaziparalelní zpracování.
 • Kombinovaná simulace: stavové události, synchronizace spojité a diskrétní části.
 • Speciální a pokročilé simulační přístupy: Modelování systémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi. Úvod do analýzy citlivosti systému na parametry.
 • Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody. Kvalitativní simulace. Modelování neurčitosti, využití fuzzy logiky v simulaci. Znalostní simulace, optimalizační metody.
 • Paralelní a distribuovaná simulace.
 • Moderní metody vizualizace výsledků simulace. Uživatelská rozhraní simulačních systémů a modelů.
 • Simulace pro virtuální realitu.
 • Teoretické přístupy k verifikaci/validaci simulačních modelů. Vyhodnocování výsledků simulace.
 • Využití umělé inteligence v simulaci. Příklady heterogenních simulačních modelů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Samostatné řešení netriviálního simulačního problému, případně rozšíření zadaného simulačního nástroje o nové možnosti modelování.
Literatura referenční:
 
 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
Literatura studijní:
 
 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
 • Didier H. Besset: Object-Oriented Implementation of Numerical Methods: An Introduction with Java & Smalltalk, Morgan Kaufmann, 2000
 • Bernard P. Zeigler, Herbert Praehofer, Tag Gon Kim:Theory of Modeling and Simulation: Integrating Discrete Event and Continuous Complex Dynamic Systems, Academic Press, 2000
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.97.16
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]