Název:

Systémy odolné proti poruchám

Zkratka:SOD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření schopnosti počítačových systémů pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.
Anotace:
  Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Konečná tělesa. Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.
Osnova přednášek:
 
 1. Principy odolnosti, struktury, techniky.
 2. Kódy pro zabezpečení a opravu informace.
 3. Konečná tělesa GF jejich konstrukce.
 4. Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS.
 5. Konvoluční kódy.
 6. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 7. Bezpečné systémy.
 8. Architektura odolných systémů.
 9. Odolnost na úrovni VLSI.
 10. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 11. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Zpracování vlastní tématické práce.
Literatura referenční:
 
 1. Lin S. - Costello D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983
Literatura studijní:
 
 1. Hlavička J. - Racek S. - Golan P. - Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992
Kontrolovaná výuka:
  Zpracování projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.208.187
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]