Název:

Sítě s vícevrstevným přepínáním (CCNP3)

Zkratka:CP3
Ak.rok:ukončen 2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina C
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:003009
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04004020
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4) (I2C), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.
Anotace:
  Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí pracovat s přepínaním v počítačových sítích. Vyzkouší si konfiguraci a zálohání přepínačů, nastavení pro přenos dat, hlasu i bezdrátové komunikace. Naučí se vytvářet redundantní a zabezpečené přepínané sítě.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod. Návrh kempusových sítí.
 2. Konfigurace L3 přepínačů, sítě VLAN, trunky, agregace linek.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Pokročilá konfigurace STP.
 5. Směrování mezi VLAN sítěmi, vícevrstevné přepínání, CEF.
 6. Challenge lab 1.
 7. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru. 
 9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
 10. Zabezpečení přepínačů.
 11. Challenge lab 2.
 12. Dokončení cvičení a modulových testů.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura referenční:
 David Hucaby: CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide, 4th Edition, Cisco Press, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.80.38.5
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]