Název:

Multimédia v počítačových sítích

Zkratka:IMU
Ak.rok:2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Signály a systémy (ISS), UPGM
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.
Anotace:
  Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP, MPEG, zrcadla, MBone nástroje, Access Grid. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.
Osnova přednášek:
 
 1. Informace o předmětu, úvod do multimédií.
 2. Real-time streaming audia a videa, MPEG-2 TS, SAP, SDP.
 3. Streamované audio a video na vyžádání, RTP, RTCP, RSTP.
 4. Videokonference - H.323, SIP.
 5. Videokonference - MBone, MPEG, VRVS, Access Grid.
 6. Virtuální prostředí pro spolupráci. Audiovizuální technika v počítačové sít.
 7. Multicastové přenosy, IGMP snooping, základy multicastového směrování.
 8. Principy a architektura IP telefonie. Konfigurace ústředny Cisco CME.
 9. Pokročilé služby IP telefonie, konferenční hovory, přepojování.
 10. Kódování a přenos hlasu přes IP. Měření kvality hovoru.
 11. Zajištění kvality služeb pro multimediální přenosy.
 12. IP telefonie v praxi - ústředna Asterisk.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Online streamované video - enkodéry, VLC.
 2. Streamované video na vyžádání, VLC, RTSP server.
 3. MS Expression Encoder, Windows Media Services
 4. Videokonference, H.323
 5. Základy konfigurace Cisco zařízení.
 6. Základní konfigurace ústředny Cisco Call Manager Express.
 7. Pokročilé služby IP telefonie pomocí CCME.
 8. Malé VoIP ústředny, připojení na síť GSM.
 9. Softwarová ústředna Asterisk.
Literatura referenční:
 
 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008
Kontrolovaná výuka:
  
 • aktivní účast na všech laboratorních cvičeních
Průběžná kontrola studia:
  
 • příprava a aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 60 bodů)
 • test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů)
 • test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 52.91.221.160
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]