Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2606020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60180022
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Nagy Jan, Ing. (UITS)
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Peterka Ondřej, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Zadina Martin, Ing. (UITS)
Žádník Martin, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Sdílení dat po síti - síťové operační systém NFS a Samba. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Vytváření VPN sítí, technologie IPSec. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Jsou schopni naprogramovat vlastní síťovou aplikaci. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Adresářové služby. Architektura LDAP. Komunikace, použití.
 6. Souborové služby. Komunikace RPC. Síťový souborový systém NFS. Samba.
 7. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 8. Virtuální privátní sítě VPN, architektura IPSec.
 9. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 10. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokoly SIP, H.323.
 11. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 12. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, RMON, Syslog.
 13. Sledování toku dat pomocí NetFlow.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Pokročilé adresování.
 2. Zabezpečení síťové komunikace.
 3. Měření a řízení síťového provozu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Implementace aplikace na bázi architektury klient/server.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektu, aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy na cvičeních.
Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektu (22 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy v laboratořích (9+9 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.91.221.160
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]