Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:MSZ
Ak.rok:2010/2011
Semestr:letní
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Odkazy:
 Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách.
Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.
Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisk všech dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá.
Ústní část MSZ se řídí těmito základními pravidly: Diplomant obdrží 2 tématické okruhy a rozprava pokračuje bez přípravy.
2011-03-02: Tématické okruhy k ústní části jsou zveřejněny na úřední desce FIT. Nepříliš šťastně jsou všechny obory v jediném dokumentu. Dobíhající obory MGM., MIN., MIS. jsou odlišeny tečkou, a byly také upraveny. Byly upraveny i tématické okruhy dobíhajícího oboru MPS.
2011-04-13: Počítejte s tím, že MSZ budou od pátku 11-06-17 do čtvrtka 11-06-23 (změna vyhrazena).
2011-05-03: Rozhodnutí děkana č. 15/2011 bylo zveřejněno.
2011-05-06: Vyhláška proděkana č. 4/2011 byla zveřejněna.
2011-06-03: "Upřesňující pokyny ..." k účasti na MSZ byly zveřejněny.
2011-06-10: Byly zveřejněny "komise".
2011-07-22: Byla zveřejněna vyhláška proděkana č. 7/2011.
2011-08-13: Komise pro srpnové ISZ byly zveřejněny.
2011-08-15: Upřesňující pokyny pro diplomanty IT-MGR byly zveřejněny.