Název:

Aplikované evoluční algoritmy

Zkratka:EVO
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS1.volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/EVO/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600818
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51180823
Garant:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Petrlík Jiří, Ing. (UPSY)
Pospíchal Petr, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Aplikované evoluční algoritmy (EVA), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o moderních optimalizačních technikách a evolučních algoritmech pro řešení složitých, vesměs NP úplných problémů. Seznámit studenty s programovými nástroji pro rychlé prototypování evolučních algoritmů a naučit řešit vybrané složité úlohy z inženýrské praxe.
Anotace:
  Multikriteriální optimalizační problémy, standardní metody a stochastické evoluční algoritmy (EA), simulované žíhání (SA). Evoluční strategie (ES) a genetické algoritmy (GA). Nástroje rychlého prototypování. Representace problémů grafovými modely. Evoluční algoritmy v inženýrských aplikacích zejména v syntéze a fyzickém návrhu číslicových obvodů, umělé inteligenci, zpracování signálů, rozvrhování činnosti multiprocesorových systémů a v komerčních aplikacích.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost formulovat řešený problém tak, aby mohl být řešen prostředky evolučního programování. Znalost metodiky pro rychlé prototypování evolučního optimalizátoru s využitím GA knihoven a existujících návrhových systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Evoluční algoritmy, teoretické základy, základní rozdělení (GA, EP, GP, ES). 
 • Genetické algoritmy (GA), struktura, teorie schémat.
 • Genetické algoritmy využívající diploidy a messy-chromozómy. Specifické operátory křížení.
 • Evoluční strategie (parametry úlohy a řídící parametry).
 • Evoluční programování, Horolezecké algoritmy, Simulované žíhání.
 • Genetické programování (princip, symbolická regrese).
 • Evoluční algoritmy s pravděpodobnostními modely (EDA - estimation of distribution algorithm).
 • Varianty EDA algoritmů, UMDA, BMDA a BOA. Bayesovská síť a její konstrukce.
 • Techniky pro multikriteriální a multimodální úlohy. Selekce a obnova populace.
 • Dynamické optimalizační úlohy.
 • Nová evoluční paradigmata: imunitní systémy, SOMA.
 • Diferenční evoluce a hejnové modely.
 • Inženýrské úlohy a evoluční algoritmy.

 

Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Využiti GA knihoven typu GAlib I.
 • Využiti GA knihoven typu GAlib II
 • Genetické  programování v Javě.
 • Ilustrace činnosti programu BMDA
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Program pro optimalizaci zadaného problému na bázi evolučních algoritmů.
Literatura referenční:
 
 • Dasgupta D., Michalewicz Z.: Evolutionary algorithms in engineering applications. Springer Verlag, Berlin, 1997, ISBN 3-540-62021-4.
 • Back, J: Evolutionary algorithms, theory and practice, New York, 1996.
 • EIBEN, A. E., SMITH, E.: Introduction to Evolutionary Computing (Natural Computing Series). Springer Verlag, November, 2003, 299 s., ISBN 3540401849.
Literatura studijní:
 
 • Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální a finální test, projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.190.32
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]