Název:

Dějiny a filozofie techniky

Zkratka:FIT
Ak.rok:2011/2012 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr., ICV
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr., ICV
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vzbudit v posluchači vědomí tisíciletých slavných dějin techniky, vědomí jejich souvislostí s celkem lidské kultury a z toho vyplývající etickou zodpovědností každého člověka, jemuž se má stát technika životním posláním.
Anotace:
  Předmět sleduje vývoj technické tvorby a technických inovací a vynálezů od samých počátků přibližně po začátek 20. století. Stav a podoba techniky dané epochy je v přednáškách kladena do souvislostí s panujícími náboženskými či filosofickými učeními dané doby a stejně tak je mapována i souvztažnost techniky s ostatními oblastmi kultury.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.
Osnova seminářů:
 
 1. První počátky technické tvorby
 2. Technické artefakty a monumenty dávnověku
 3. Věda a technika v antickém Řecku
 4. Technika v období hellenismu a Římské říše
 5. Středověký supranaturalismus a technika
 6. Renesanční věda a renesanční inženýři
 7. Nový obraz světa - prodrom průmyslové revoluce
 8. Průmyslová revoluce, parní stroj
 9. Spalovací motor, turbina a další
 10. Kouzlo statické elektřiny
 11. V proudu elektrického proudu
 12. Dynamoelektrický princip a jeho aplikace
 13. Spojovací, komunikační a výpočetní technika od Adama
 14. Dějiny techniky a industrializace v českých zemích a na Moravě
 15. Vynalézání a vynálezectví
 16. Technika a lidské hodnoty
Literatura referenční:
 
 1. Bernal: Věda v dějinách. Praha, 1960
 2. Numford: Technika a civilizace. Praha, 1947
 3. Nový: Dějiny techniky v Československu do 18. století. Praha, 1974
Literatura studijní:
 
 1. Lilley: Stroje a lidé v dějinách. Praha, 1973
 2. Jílek: Zrození velkých vynálezů. Praha, 1988
 3. Marshall: Po stopách lidského pokroku. Praha, 1932
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.