Název:

Vyšší metody zpracování a analýzy obrazů

Zkratka:DBM1
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jan Jiří, prof. Ing., CSc., UBMI
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Presentace moderních pokročilých konceptů zpracování obrazů. Cílem je dosáhnout hlubokého porozumění metodologie a současně i uvedení studentů do diskuse o filosofii popisovaných metod.
Osnova přednášek:
 Výuka předmětu bude pouze formou samostudia doporučené literatury s ústni zkouškou na konci semestru.
Literatura studijní:
 
  • J. Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE London, UK, 2000, 407 pp.
  • J. Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM Brno 1997, 2002, 2005, 429 str.
  • J. Jan: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, 2005, 760 pp.
Kontrolovaná výuka:
  žádná