Název:

Návrh vestavěných systémů

Zkratka:NVD
Ak.rok:ukončen 2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům návrhu vestavěných systémů; být informován o architekturách a chování vestavěných systémů a jejich sítí; být informován o metodách a nástrojích pro návrh vestavěných systémů a jejich sítí.
Anotace:
  Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů. Životní cyklus návrhu vestavěných systémů. Propojování komponent vestavěných systémů sítěmi. Specifikace chování a architektury. Strukturovaný návrh; objektově orientovaný návrh; návrhové rámce; specifikační rámce. Vestavěné systémy na Internetu, sítě na pevných spojích a bezdrátové sítě. Vývojové nástroje a prostředí. Případové studie.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní přednášky matematiky a logiky na technických universitách.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění principům návrhu vestavěných systémů; informovanost o architekturách a chování vestavěných distribuovaných systémů; informovanost o metodách specifikace a návrhu vestavěných systémů a jejich sítí.
Osnova přednášek:
 
 1. Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů
 2. Životní cyklus návrhu vestavěných systémů
 3. Propojování komponent vestavěných systémů sítěmi 
 4. Specifikace chování - reaktivní a v reálném čase
 5. Specifikace architektury
 6. Strukturovaný návrh
 7. Objektově orientovaný návrh 
 8. Návrhové rámce
 9. Specifikační rámce
 10. Vestavěné systémy na Internetu
 11. Sítě na pevných spojích a bezdrátové
 12. Vývojové nástroje a prostředí
 13. Případové studie - sítě inteligentních senzorů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Prostudování a zpracování formou eseje vybraného vědeckého článku z oblasti návrhu vestavěných systémů.
Literatura referenční:
 
 • Cheng A.M.K.: Real-Time Systems -- Scheduling, Analysis, and Verification. Wiley, 2002.
 • Berger A.S.: Embedded Systems Design -- An Introduction to Processes, Tools, and Techniques. CMP Books, 2002. 
 • Kreowski H.-J., Montanari U., Orejas F., Rozenberg G., Taentzer G.: Formal Methods in Software and Systems Modeling. Springer, LNCS 3393, 2005.
 • Schneider K.: Verification of Reactive Systems -- Formal Methods and Algorithms. Springer-Verlag, 2004.
 • Huth M.R.A., Ryan M.D.: Logic in Computer Science -- Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2000.
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
Literatura studijní:
 
 • Cheng A.M.K.: Real-Time Systems -- Scheduling, Analysis, and Verification. Wiley, 2002.
 • Berger A.S.: Embedded Systems Design -- An Introduction to Processes, Tools, and Techniques. CMP Books, 2002. 
 • Kreowski H.-J., Montanari U., Orejas F., Rozenberg G., Taentzer G.: Formal Methods in Software and Systems Modeling. Springer, LNCS 3393, 2005.
 • Schneider K.: Verification of Reactive Systems -- Formal Methods and Algorithms. Springer-Verlag, 2004.
 • Huth M.R.A., Ryan M.D.: Logic in Computer Science -- Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2000.
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
Kontrolovaná výuka:
  Zpracovaní a obhájení eseje.