Název:

Teorie kategorií

Zkratka:TKD
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc., UM OADM
Fakulta:Fakulta strojního inženýrství VUT
Pracoviště:Ústav matematiky - odbor algebry a diskrétní matematiky FSI VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie kategorií z hlediska aplikací v informatice. Některé důležité konkrétní aplikace budou probrány podrobněji.
Anotace:
  Grafy a kategorie, algebraické struktury jako kategorie, konstrukce na kategoriích (podkategorie a duální kategorie), speciální typy objektů a morfismů, součiny a součty objektů, objekty přirozených čísel, deduktivní systémy, funktory a diagramy, funktorové kategorie, gramatiky a automaty, přirozené transformace, limity a kolimity, adjungované funktory, kartézsky uzavřené kategorie a typovaný lambda-kalkul, kartézsky uzavřená kategorie Scottových domainů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní přednášky matematiky na technických universitách
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou obeznámeni se základními principy teorie kategorií a s možnostmi aplikací těchto principů v informatice. Získané vědomosti pak budou moci využít při řešení konkrétních problémů ve svojí specializaci.
Osnova přednášek:
 
 • Grafy a kategorie
 • Algebraické struktury jako kategorie
 • Konstrukce na kategoriích
 • Vlastnosti objektů a morfismů
 • Součiny a součty objektů
 • Objekty přirozených čísel a deduktivní systémy
 • Funktory a diagramy
 • Funktorové kategorie, gramatiky a automaty
 • Přirozené transformace
 • Limity a kolimity
 • Adjungované funktory
 • Kartézsky uzavřené kategorie a typovaný lambda-kalkul
 • Kartézsky uzavřená kategorie Scottových domainů
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Relační systémy a univerzální algebry
 2. Množiny, kardinální čísla a kardinální aritmetika
 3. Výroky, výrokové spojky, pravdivostní tabulky, tautologie a kontradikce
 4. Nezávislost logických spojek, axiomy výrokové logiky
 5. Věta o dedukci a dokazování formulí výrokové logiky
 6. Termy a formule predikátové logiky
 7. Interpretace, splnitelnost a pravdivost
 8. Axiomy a odvozovací pravidla predikátové logiky
 9. Věta o dedukci a dokazování formulí v predikátové logice
 10. Převody formulí na prenexní tvar
 11. Teorie 1. řádu a jejich modely
 12. Monadické logiky SkS a WSkS
 13. Intuicionistická, modální a temporální logika, Presburgerova aritmetika
Literatura referenční:
 
 • M. Barr, Ch. Wells: Category Theory for Computing Science, Prentice Hall, New York, 1990
 • B.C. Pierce: Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
Literatura studijní:
 
 • J. Adámek, Matematické struktury a kategorie, SNTL, Praha, 1982
 • B.C. Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
Kontrolovaná výuka:
  Zpracovaní a obhájení eseje.