Název:

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

Zkratka:I1C
Ak.rok:2013/2014
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1802200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP a IGRP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA.
Anotace:
  Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP a IGRP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy adresování: IP adresa, fyzická adresa. Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření kabeláže. Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod a konfigurace aktivních prvků
 2. Síťové protokoly a komunikace, přístup k síti
 3. Linková vrstva, síťová vrstva
 4. Transportní vrstva, IP adresování
 5. Subnetting, Aplikační vrstva
 6. Úvod do přepínaných sítí
 7. VLANs
 8. Koncepty směrování, Inter-VLAN Routing 
 9. Statické směrování, Dynamické směrování
 10. Single-Area OSPF, ACL
 11. DHCP, NAT pro IPv4
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Netspace, Packet Tracer
 2. Konfigurace aktivních prvků I
 3. Konfigurace aktivních prvků II
 4. Konfigurace aktivních prvků III
 5. Konfigurace port security
 6. Konfigurace VLAN
 7. Základy konfigurace směrovače, inter VLAN routing
 8. Konfigurace dynamického směrování
 9. Konfigurace OSPF směrování
 10. Konfigurace ACL
 11. Konfigurace DHCP, NAT
Literatura referenční:
 
 • CCNA 1 and 2, Lab Companion, Third Edition. Cisco Systems, 2004.
 • CCNA 1 and 2, Companion Guide, Third Edition. Cisco System, 2004.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]