Název:

Počítačové komunikace a sítě

Zkratka:IPK
Ak.rok:2013/2014
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPK/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390409
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55002025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Marek Marcel, Ing. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.
Anotace:
  Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do počítačových sítí.
 2. Aplikační vrstva, programování síťových aplikací
 3. Transportní vrstva. Protokol UDP, Protokol TCP. 
 4. Síťová vrstva. IP protokol. Adresování a směrování. DHCP, NAT
 5. Směrovací protokoly.
 6. IPv6 a přechodové mechanismy
 7. Multicast v Internetu.
 8. Linková vrstva a protokoly.
 9. WLAN a bezdrátové sítě
 10. Bezpečnost v počítačových sítích
 11. IPSec a zabezpečená komunikace
 12. Vybrané aktuální téma
 13. Opakování s přehledem nejdůležitějších témat
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Dva projekty zaměřené na TCP/IP komunikaci.
 2. Dvě laboratorní cvičení s úlohou.
Literatura referenční:
 
 1. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.
Literatura studijní:
 
 1. Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 2. Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. RFC
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou 2 projekty, 2 laboratoře s úlohou a závěrečná zkouška. Laboratoře jsou bez možnosti náhrady termínu. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opravený projekt - 10 bodů
 • Opravený projekt - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 10 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 10 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 15 bodů za semestr.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.91.221.160
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]