Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2013/2014
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2601200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60202000
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Kollár Matej, Mgr. (UIFS)
Kováčik Michal, Ing. (UPSY)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je  praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým použití některých síťových služeb (DHCP, DNS, IP telefonie, monitorování sítí, apod.).
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Sdílení dat po síti - síťové operační systém NFS a Samba. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Adresářové služby. Architektura LDAP. Komunikace, použití.
 6. Souborové služby. Komunikace RPC. Síťový souborový systém NFS. Samba.
 7. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 8. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 9. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokoly SIP, H.323.
 10. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 11. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, RMON, Syslog.
 12. Sledování toku dat pomocí NetFlow.
 13. Nové trendy v počítačových sítích.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Konfigurace lokální sítě: adresace pomocí DHCP, překlad adres pomocí DNS.
 2. Modelování návrhu počítačové sítě v prostředí OMNeT++, simulace sítí.
 3. Monitorování a správa sítě.
 4. Základy IP telefonie.
 5. Nástroje pro tvorbu videokonference a streaming.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních. Půlsemestrální test na cvičeních.

Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů), půlsemestrální test v laboratoři (20 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.82.99.169
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]