Název:

Angličtina pro doktorandy

Zkratka:JA6D
Ak.rok:2013/2014
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Krhutová Milena, doc. PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí různých technik spjatých s dovednostmi v psaní: porozumění textů různého zaměření a následná anotace, řízené psaní, volné psaní a následná prezentace jsou tedy zastoupeny všechny jazykové dovednosti: čtení, psaní, ústní projev a poslech.
Anotace:
  Kurs psaní pro postgraduální a středně pokročilé studenty. V rámci kursu se procvičují dovednosti v psaní určeném pro různé akademické účely: výtah z odborného textu, formulace tezí a kompozice diplomové práce, psaní příspěvků do odborných časopisů, charakteristické prvky pro dopisní komunikaci, popis procesu nebo přístroje.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti a dovednosti na úrovni konverzace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, na základě poznámek rekonstruovat text,napsat anotaci, zprávu, článek, dokázat prezentovat svoji práci.
Osnova přednášek:
 
  1. Základní druhy psaného projevu
  2. Zásady ústní prezentace
  3. Zásady ústní prezentace
  4. Charakteristické rysy odborného stylu
  5. Kompozice odborného článku
  6. Prostředky ke spojování myšlenek
  7. Způsob výstavby odstavce
  8. Způsob využití citací a odkazů
  9. Charakteristické rysy anotace
  10. Udržení logického pořadí ve výstavbě textu
  11. Charakteristické rysy popisu
  12. Efektivní využití zdrojových materiálů
  13. Ústní prezentace doktorandů
Literatura referenční:
 
 • Maley, A.: Writing Intermediate, Upper-Intermediate. Oxford Supplementary Skills. OUP, 1990
 • Leki, I.: Academic Writing, Cambridge University Press, 2006
Literatura studijní:
 
 • Sparling, D.: English or Czenglish?, Praha, SPN, 1989
 • Hladký, J.: Zrádná slova v angličtině, Praha, SPN, 1990
Kontrolovaná výuka:
  
 • 75% docházka do přednášek a cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.115.55
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]