Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2013/2014
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Marek Marcel, Ing. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace. Seznámit se s moderními trendy v oblasti počítačových sítí.
Anotace:
  Teorie informace, entropie. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Architektura směrovačů a přepínačů. Skupinové adresování a směrování. Útoky na počítačové sítě. Architektura sítí P2P. Anonymita v Internetu. Softwarově definované sítě SDN. Formální metody v počítačových sítích. Nové trendy v architektuře Internetu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Teorie informace, entropie.
 2. Bezpečnostní kódy a správa chyb I.
 3. Bezpečnostní kódy a správa chyb II.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Útoky na počítačové sítě.
 7. Počítačové sítě v praxi.
 8. Architektura sítí P2P.
 9. Anonymita v Internetu.
 10. Softwarově definované sítě SDN.
 11. Formální metody v počítačových sítích.
 12. Vývoj architektury Internetu.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Směrování pomocí protokolu BGP.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Bezpečnostní kódy.
 2. Programování v knihovně Libnet. Modelování a simulace v Omnet++.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
Literatura studijní:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]