Název:

Angličtina pro IT

Zkratka:AIT
Ak.rok:2013/2014
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Přednášející:Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykovými prostředky, funkcemi a dovednostmi, které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, prezentací produktů, při komunikaci se spolupracovníky, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci své odbornosti.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Student bude schopen charakterizovat trendy technického vývoje a směřování výroby podle požadavků profilu absolventa bakalářského studia a měnícího se trhu práce. Důraz bude kladen na užití funkcí jazyka např.: popis, vysvětlování, instrukce, evaluace, argumentace, zdůrazňování, ap. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět si lze zapsat až po úspěšném uzavření předmětu BAN4.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
  • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
  • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.
Literatura referenční:
 
  • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology
Literatura studijní:
 
  • Mark Ibbotson: Cambridge English for Engineering
Kontrolovaná výuka:
  Je požadována alespoň 75% účast ve výuce.
Podmínky zápočtu:
  75% aktivní čast ve výuce, průběžné plnění úkolů, semestrální test
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.79.74
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]