Title:

Computer Vision

Code:POVa
Ac.Year:2017/2018
Sem:Winter
Curriculums:
ProgrammeField/
Specialization
YearDuty
IT-MSC-2MBI-Elective
IT-MSC-2MBS-Elective
IT-MSC-2MGM-Compulsory-Elective - group G
IT-MSC-2MIN-Compulsory-Elective - group I
IT-MSC-2MIS2ndElective
IT-MSC-2MMI-Elective
IT-MSC-2MMM-Elective
IT-MSC-2MPV-Compulsory-Elective - group G
IT-MSC-2MSK-Elective
Language of Instruction:English
Credits:5
Completion:examination (written)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2600026
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:5190040
Guarantor:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (DCGM)
Lecturer:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (DCGM)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (DCGM)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (DCGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (DCGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (DCGM)
Instructor:Bartl Vojtěch, Ing. (DCGM)
Behúň Kamil, Ing. (DCGM)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (DCGM)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (DCGM)
Sochor Jakub, Ing. (DCGM)
Špaňhel Jakub, Ing. (DCGM)
Faculty:Faculty of Information Technology BUT
Department:Department of Computer Graphics and Multimedia FIT BUT
 
Learning objectives:
  To get acquainted with the principles and methods of computer vision. To learn in more detail selected methods and algorithms of vision and image acquiring. To get acquainted with the possibilities of the scanned data processing. To learn how to apply the gathered knowledge practically.
Description:
  Principles and methods of computer vision, methods and principles of image acquiring, preprocessing methods (statistical processing), filtering, pattern recognition, integral transformations - Fourier transform, image morphology, classification problems, automatic classification, D methods of computer vision, open problems of computer vision.
Subject specific learning outcomes and competencies:
  The students will get acquainted with the principles and methods of computer vision. They will learn in more detail selected methods and algorithms of vision and image acquiring. They will also get acquainted with the possibilities of the scanned data processing. Finally, they will learn how to apply the gathered knowledge practically.
Generic learning outcomes and competencies:
  The students will improve their teamwork skills, mathematics, and exploitation of the "C" language.
Syllabus of lectures:
 
 1. Úvod, základy, motivace a aplikace/Introduction, motivation and applications (Zemčík 18.9. slajdyslajdyhighlights)
 2. 28.9. přednáška není/no lecture :-(
 3. Základní principy klasifikace s učitelem - AdaBoost/Basic principles of machine learning with teacher - AdaBoost  (Zemčík 5.10. slajdy-czslajdy-en)
 4. Shlukování, statistické metody/Clustering, statistical methods (Španěl 12.10. slajdy)
 5. Segmentace, analýza barev, analýza histogramu/Segmentation, colour analysis, histogram analysis (Španěl 19.10. slajdy1slajdy2slajdy3)
 6. Analýza a extrakce příznaků z textur/Analysis and Feature Extraction from Images (Čadík 26.10. slajdy)
 7. Hough transform, RHT, RANSAC, zpracování časových sekvencí/Time Sequence Processing (Hradiš, 2.11. slajdy1,  slajdy2slajdy2-en)
 8. Segmentace,  analýza barev/Segmentation, Colour Analysis, ... finishing (Španěl), Object Detection - Trees (Juránek, 9.11. slajdy1slajdy2)
 9. Test, Invariantní Oblasi Obrazu/Invariant Image Regions (Beran, 16.11. slajdy)
 10. Konvoluční neuronové sítě a Tagování obrazu/Convolutional Neural Networks and Automatic Image Tagging (Hradiš, 23.11. slajdy)
 11. 3D Vision/3D Vidění (30.11. ??? slajdy)
 12. Registrace obrazu (Čadík, 7.12., slajdy)
 13. Akcelerace zpracování obrazu, závěr (Zemčík???, 14.12.)
 14.   

Syllabus - others, projects and individual work of students:
 
 1. Homeworks (5 runs) at the beginning of semester
 2. Individually assigned project for the whole duration of the course.
Fundamental literature:
 
 • Horn, B.K.P.: Robot Vision, McGraw-Hill, 1988, ISBN 0-07-030349-5
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X
Study literature:
 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X
Progress assessment:
  Homeworks, Mid-term test, individual project.
 

Your IPv4 address: 18.212.90.230
Switch to https