Title:

Tax System

Code:IDAS
Ac.Year:2010/2011
Sem:Summer
Curriculums:
ProgrammeFieldYearDuty
IT-BC-3BIT-Elective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit+exam (written&verbal)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2626000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:1000000
Guarantor:Svirák Pavel, Ing., Ph.D. (FBM)
Lecturer:Svirák Pavel, Ing., Ph.D. (FBM)
Faculty:Faculty of Business and Management BUT
Department:Institute of Informatics FBM BUT
Prerequisites: 
Corporate Economy (IZEP), IM
Double-Entry Accounting Principles (IPPU), II
 
Learning objectives:
  The aim of this subject is to provide students with basic information about the tax system in the Czech Republic. After course completion, students will be able to fill out Tax Returns for an individual personal income tax, the income tax of a legal entity, and a Tax Return for value added tax.
Description:
  The tax system in the Czech Republic. The individual personal income tax, the income tax of a legal entity, and the value added tax.
Knowledge and skills required for the course:
  Knowledge on double-entry accounting principles and rudiments of corporate economy.
Syllabus of lectures:
 Review of Czech economic laws.
Syllabus of numerical exercises:
 Discussion to Czech economic laws.
Fundamental literature:
 
 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005 (in Czech). 
 2. GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob (in Czech).
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech (in Czech).
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob (in Czech).
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce (in Czech).
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy (in Czech).
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání (in Czech).
  Pelc, V.: Odpisy 2004 (in Czech).
Study literature:
 
 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005 (in Czech).
 2. Knihy: Uvedené tituly jsou z nakladatelství GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob (in Czech).
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech (in Czech).
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob (in Czech).
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce (in Czech).
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy (in Czech).
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání (in Czech).
  Pelc, V.: Odpisy 2004 (in Czech).
Controlled instruction:
  Active participation on the practice.
Exam prerequisites:
  Tests with minimum 70% success.
 

Your IPv4 address: 3.80.38.5
Switch to https

DNSSEC [dnssec]