Title:

Business Theory

Code:INOP
Ac.Year:ukončen 2010/2011 (Not opened)
Sem:Summer
Curriculums:
ProgrammeFieldYearDuty
IT-BC-3BIT-Elective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit+exam (verbal)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2626000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:1000000
Guarantor:Martinovičová Dana, doc. Ing., Ph.D. (FBM)
Lecturer:Martinovičová Dana, doc. Ing., Ph.D. (FBM)
Faculty:Faculty of Business and Management BUT
Department:Institute of Informatics FBM BUT
Prerequisites: 
Corporate Economy (IZEP), IM
Double-Entry Accounting Principles (IPPU), II
 
Learning objectives:
  The aim of the course is to acquaint students with enterprise types, and with the possibilities of obtaining a trade licence (trading certificate or licence deed) and founding a company as an individual enterprise or venture. Students will be also acquainted with the possibilities of determining the fastest and most efficient way to found a company -- for both the roles of company founder and business advisor. The students will be acquainted with the common problems facing almost all entrepreneurs, including how to obtain a bank loan by the submission of a business plan.
Description:
  Enterprise types. The possibilities of obtaining a trade licence (trading certificate or licence deed) and founding a company as an individual enterprise or venture. The possibilities of determining the fastest and most efficient way to found a company -- for both the roles of company founder and business advisor.
Knowledge and skills required for the course:
  No prerequisity knowledge.
Syllabus of lectures:
 Information about "how to be company founder and business advisor".
Syllabus of numerical exercises:
 Information about "how to be company founder and business advisor".
Fundamental literature:
 
 1. Platná právní úprava zákonů: Zákon o živnostenském podnikání (možno použít Sbírku zákonů, nebo ÚZ č.326/2002 ze 2.8.2002), Zákon o živnostenských úřadech, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Správní řád (in Czech).
 2. Pexídr, B.: Nauka o podnikání. Brno, VUT v Brně, FP, 1998, ISBN 80-214-1172-4 (in Czech).
 3. Bangs, D.H. jun.: Průvodce podnikatelským plánováním (originál: The Business Planning Guide). Nakl. PRAGMA (in Czech).
 4. Struck, U.: Přesvědčivý podnikatelský plán. Management Press (in Czech).
 5. Nejezchleb, L.: Základy marketindu. Vš. učební text, ISBN 80-214-1827-3 (in Czech).
 6. Další literatura bude aktualizována dle vývoje legislativy (in Czech).
Study literature:
 
 1. Platná právní úprava zákonů: Zákon o živnostenském podnikání (možno použít Sbírku zákonů, nebo ÚZ č.326/2002 ze 2.8.2002), Zákon o živnostenských úřadech, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Správní řád (in Czech).
 2. Pexídr, B.: Nauka o podnikání. Brno, VUT v Brně, FP, 1998, ISBN 80-214-1172-4 (in Czech).
 3. Bangs, D.H. jun.: Průvodce podnikatelským plánováním (originál: The Business Planning Guide). Nakl. PRAGMA (in Czech).
 4. Struck, U.: Přesvědčivý podnikatelský plán. Management Press (in Czech).
 5. Nejezchleb, L.: Základy marketindu. Vš. učební text, ISBN 80-214-1827-3 (in Czech).
 6. Další literatura bude aktualizována dle vývoje legislativy (in Czech).
Controlled instruction:
  Presentation of homework.
Exam prerequisites:
  Successful presentation of homework.
 

Your IPv4 address: 54.146.227.92
Switch to https

DNSSEC [dnssec]