Title:

Rudiments of Funding

Code:IZFI
Ac.Year:2010/2011
Sem:Summer
Curriculums:
ProgrammeFieldYearDuty
IT-BC-3BIT-Elective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit+exam
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2626000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:1000000
Guarantor:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (IF)
Faculty:Faculty of Business and Management BUT
Department:Institute of Management FBM BUT
Prerequisites: 
Corporate Economy (IZEP), IM
Double-Entry Accounting Principles (IPPU), II
 
Learning objectives:
  The course expands knowledge gained in the context of the courses "ZEK - Rudiments of Economy", "ZPE - Corporate Economy" and "PPU - Double-Entry Accounting". The purpose of the course is to inform students about basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.
Description:
  Basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.
Knowledge and skills required for the course:
  Knowledge on double-entry accounting principles, rudiments of general economy and rudiments of corporate economy.
Syllabus of lectures:
 Rudiments of funding.
Syllabus of numerical exercises:
 Rudiments of funding.
Fundamental literature:
 
 1. BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4 (in Czech).
 2. FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1 (in Czech).
 3. JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2 (in Czech).
 4. KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2 (in Czech).
Study literature:
 
 • BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4 (in Czech).
 • FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1 (in Czech).
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2 (in Czech).
 • KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2 (in Czech).
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví: I. díl. 6. aktualizované vydání, Praha, Polygon, 2001, 294 s., ISBN 80-7273-047-9 (in Czech).
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. 1. vydání, Praha, Grada, 1993, 175 s., ISBN 80-85623-27-7 (in Czech).
 • VALACH, J., kol.: Finanční řízení podniku. Praha, EKOPRESS, 1997, 247 str., ISBN 80-901991-6-X (in Czech).
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: I. část. 1. vydání, Bratislava, Alfa, 1993, 167 s., ISBN 80-05-01137-7 (in Czech).
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: II. část. 1. vydání, Bratislava, SÚVAHA, 1994, 175 s., ISBN 80-88727-08-1 (in Czech).
 

Your IPv4 address: 54.146.227.92
Switch to https

DNSSEC [dnssec]