Algoritmy a programování - APR - informace pro l.s. ak. rok 2002/2003

Datum poslední modifikace: 15.6.2003

Předmět Algoritmy a programování přednáší RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. Dotazy, připomínky a stížnosti můžete posílat také na kreslika@fit.vutbr.cz - subject : APR - <co>

nebo prostřednictvím ICQ: 98279277- požadavek na autorizaci : Student APR-jméno a příjmení

Důležité termíny


15.6.2003 - Výsledky závěrečné zkoušky jsou uloženy v IS FIT. Písemky si můžete prohlédnout 16.6., 16.00 - 17.00 hod. v kanceláři Kreslíkové nebo 17.6., 10.00 - 12. 00hod. Kdo uspěl, může si rovněž v tu stejnou dobu nechat zapsat známku do indexu.


Obecné

Plán výuky a rozvrh 2E, 2F
Seznam studentů
Učebnice,přednášky,demonstrační cvičení a literatura


Projekty

Zadání projektů


Ostatní

Příklady k procvičování, jednoduchá zadání
Programovací jazyk Pascal

Programování pro začátečníky

Pascal EBNF Definition
Pokyny pro UNIX

Zkuste si test základů Pascalu

Kviz Pascalu - kviz-pa.zip


ALGORITMY A PROGRAMOVÁNÍ