Aplikované evoluční algoritmy

Informace pro studenty

Aktuality

Do IS, sekce Příklady, vloženy soubory s příklady z přednášky 25.4. (12-Game-of-Life-demos.tar a 12-PyGA-gramSN.tar).

Do IS vložena aktualizovaná prezentace z přednášky 11. a 18.4. (soubor 07-VicekriterialniOpt.pdf).

Do IS, sekce Příklady, vloženy úlohy optimalizace podle více kritérií: soubory 10-2BarTrussOpt-enum.tar a 11-2BarTrussOpt-NSGA2.tar.

Do IS vložena aktualizovaná prezentace z přednášky 4.4. (06-PravdepobodEA.pdf, doplnění na str. 9 a 16 + drobné opravy jinde).

Prosím, stáhněte si z IS opravenou prezentaci 03-GenetickeAlg.pdf, na snímku 10 byly závažné chyby (+ na jiných opraveno pár překlepů).

Pro potřeby projektů: v sekci Příklady je k dispozici jednoduchý genetický algoritmus v C (05-GA.tar) se vzorovou úlohou hledání jedince s jedničkovými bity (One-Max Problem).

Pro zájemce: v sekci Příklady jsou k dispozici ukázky celulárních automatů (včetně simulátoru) z přednášky 7.3., mohou být inspirací k některým projektům do EVO/BIN (soubor CA-showroom.tar).

Pro zájemce: publikace o podmínkových pravidlech v CA, zmíněných na přednášce 7.3., je ke stažení ze sítě VUT zde.

Příklady probírané na přednáškách jsou postupně zveřejňovány v IS, sekce Soubory --> Příklady.

Přednášky se konají každý týden v úterý 10:00-11:50 v učebně D0207, pokud nebude uvedeno jinak.

Materiály k přednáškám budou dostupné prostřednictvím IS FIT v sekci Soubory --> Přednášky.

Počítačová cvičení

Celkem proběhnou čtyři bodovaná cvičení. Při každém cvičení je možné získat až 2 body. Organizace a vedení cvičení je plně v kompetenci cvičícího Ing. Martina Hyrše, s případnými dotazy se prosím obracejte na něho - ihyrs@fit.vutbr.cz. Podrobnosti k jednotlivým úlohám budou zveřejněny pod následujícími odkazy:

Informace k projektům

Projekty bude mít v plném rozsahu na starost cvičící Ing. Martin Hyrš, v případě dotazů se prosím obracejte na něho - ihyrs@fit.vutbr.cz. Zvolenou variantu projektu si zaregistrujete z nabídky projektů v informačním systému. Za projekt je možné získat až 23 bodů, které budou rozděleny na dvě části:

 1. Průběžná činnost (5 bodů): V 11. týdnu semestru proběhnou obhajoby, kde se předpokládá prokázání znalostí o řešeném tématu a prezentace rozpracovaného řešení.
 2. Dokončený projekt (18 bodů): Odevzdání do uvedeného termínu prostřednictvím IS FIT, prezentace finálních projektů proběhnou v 1. týdnu zkouškového období.

Projekt může mít dle zvolené varianty implementační nebo studijní charakter, případně je možné zadání prjektu z jiného předmětu řešit též v EVO.

Řešení tohoto typu projektu proběhne formou implementace evoluční techniky dle zvoleného zadání s vyhodnocením získaných výsledků.

 • Projekt odevzdávejte ve třech souborech - xloginXX-d.zip - dokumentace ve formátu PDF, xloginXX-s.zip - zdrojove kody a xloginXX-p.zip - prezentace ve formátu PPT nebo PDF.
 • Projekt by mělo být možné spustit na systému merlin. Pokud by to nebylo možné z důvodů nepřítomnosti určité knihovny a podobně, je možné při prezentaci program předvést osobně.
 • Dokumentace by měla být v rozsahu 6-8 stran a musí obsahovat stručný popis řešené úlohy, popis použitého evolučního algoritmu. Dále pak experimentální výsledky a jejich vyhodnocení.
 • Závěrečná obhajoba proběhne v podobě krátkého (~ 5 minut) vystoupení s ppt/pdf prezentací.
 • Evoluční algoritmus je stochastická metoda, pracuje tedy s prvky náhody. Proto má jediný běh prakticky nulovou vypovídací hodnotu o celém algoritmu a všech jeho parametrech. Proto se na vyhodnocení používá statistika z více běhů algoritmu.
 • Rozložení bodového hodnocení (mimo průběžné hodnocení 5 bodů):
  • 7 bodů - implementace,
  • 7 bodů - dokumentace,
  • 4 bodů - prezentace.

Řešení tohoto typu projektu proběhne formou studia a následné prezentace zvoleného odborného článku s tématikou evolučních technik, v případě nutnosti i článků, které zadanému článku předcházely a na které zadaný článek navazuje.

 • Projekt odevzdávejte ve dvou souborech - xloginXX-d.zip - dokumentace ve formátu PDF a xloginXX-p.zip - prezentace ve formátu PPT nebo PDF.
 • Závěrečná prezentace proběhne formou individuálního vystoupení v rozsahu ~ 10 minut. Připravte si odpovídající počet slajdů.
 • Dokumentace by měla být v rozsahu 6-10 stran a musí obsahovat popis problematiky zkoumané v článku, popis jejich metodiky a shrnutí a vlastní zhodnocení jejich závěrů.
 • Z dokumentace musí být patrné, že jste pochopili problematiku zkoumanou ve studovaném článku a dokážete ji vlastními slovy vysvětlit.
 • Rozložení bodového hodnocení (mimo průběžné hodnocení 5 bodů):
  • 9 bodů - prezentace,
  • 9 bodů - dokumentace.

Po dohodě lze projekty, řešené např. v BIN, uznat též do předmětu EVO, pokud tématicky zapadají do oblasti evolučních technik. Taktéž je dovoleno vymyslet si vlastní zadání.

 • V případě zájmu je nutné kontaktovat cvičícího s požadavkem vypsání/uznání zadání a to nejpozději 3.3.2017.
 • Takové zadání bude vypsáno jako individuální varianta projektu, na kterou budete přihlášeni vyučujícím.
 • Pro takový projekt pak platí stejné pokyny, jako u ostatních variant.
 • Koná-li se v jiném předmětu prezentace projektu, může být současně uznána i do EVO.