FAV
: Informace pro studenty (zimní semestr 2018/2019)Informace, termíny:

Zde se objevují upozornění na nové závažné informace, blížící se termíny apod.


 • Projekt: Bližší informace k projektu viz popis kurzu. Do 23. 11. 2018 je nutno registrovat nástroje, na které se jednotliví studenti zaměří. Registraci proveďte zasláním emailu na mou adresu. Termín odevzdání vypracovaného eseje v pdf přes IS FIT je 14. 12. 2017 23:59 CET.


PřednáškyMonografie, přehledové články
Některé příbuzné kursy
Nástroje - experimentální i průmyslové


Upozornění: (1) Níže jsou uvedeny jen některé příklady existujících nástrojů, v žádném případě se nejedná o úplný seznam! (2) Uvedené krátké charakteristiky nebyly vždy získány na základě vlastní zkušenosti s příslušným nástrojem a nemusí být přesné -- naleznete-li nějakou nepřesnost či rozpor, prosím napište mi.

Competition on Software Verification (SV-COMP) -- mezinárodní soutěž ve verifikaci SW

Model checking

 • Spin -- verifikace (nejen) distribuovaných SW systémů, vstupem je specializovaný modelovací jazyk Promela (existují překladače do Promely z některých dalších jazyků)

 • CPAchecker -- konfigurovatelný nástroj pro verifikaci software, zahrnuje model checking založený na predikátové abstrakci a interpolaci
 • CBMC -- omezený model checking C programů
 • ESBMC -- omezený model checking C programů
 • Smack -- omezený model checking C programů v kombinaci s řadou dalších analýz
 • Blast -- verifikace C programů (již starší nástroj), základem je predikátová abstrakce a interpolace, nová verze je dostupná zde v rámci projektu Linux Driver Verification
 • Divine -- model checking v paralelním a distribuovaném prostředí s využitím řady vstupních formátů (včetně C/C++)
 • 2LS -- open source analyzátor spojující principy omezeného model checkingu, k-indukce a abstraktní interpretace
 • DiffBlue -- firma stojící za komercionalizací a dalším rozvojem např. CBMC či 2LS
 • Ultimate Automizer -- C model checker využívající predikátové abstrakce a teorie automatů

 • CHESS -- systematické testování, tedy v zásadě omezený model checking paralelních programů v C, Microsoft

 • Java PathFinder -- JPF -- verifikace (i testování) Java programů
 • JBMC -- omezený model checking Java programů

 • JKind -- nekonečně stavový model checking synchronních systémů popsaných v jazyce Lustre

 • NuSMV a NuXMV -- symbolický model checking (nejen) HW
 • ABC -- systém pro syntézu a verifikace HW (zahrnuje omezený model checking, včetně různých pokročilých technik vycházejících ze základních myšlenek BMC)
 • Incisive Formal Analysis -- komerční nástroj pro verifikaci hardware od Cadence
 • RuleBase -- verifikace HW, IBM
 • Questa Formal Verification Apps -- verifikace HW, Mentor Graphics
 • Static and Formal Verification at Synopsys -- verifikace HW, Synopsys
 • Jasper -- verifikace HW, Cadence
 • Oski -- společnost neprodukuje přímo nástroj, ale nabízí verifikaci s využitím model checkingu

 • Uppaal -- model checking RT systémů popsaných časovanými automaty

 • Prism -- pravděpodobnostní model checker nad Markovskými systémy
 • Storm -- pravděpodobnostní model checker nad Markovskými systémy

 • TTool -- simulační i formální verifikace spolehlivosti (safety), bezpečnosti (security) i výkonnosti vestavěných systémů modelovaných pomocí SysML/UML s využitím model checkingu i automatizovaného dokazování teorémů (security, kryptografie)

 • ...

Statická analýza, analýza toku dat, abstraktní interpretace, ...

 • Přehled nástrojů pro statickou/dynamickou analýzu C kódu
 • Seznam nástrojů pro statickou analýzu na Wikipedii
 • Zajímavé srovnání některých nástrojů pro statickou analýzu

 • FindBugs -- volně dostupný nástroj pro statickou analýzu Javy (chybové vzory, analýza toku dat)
 • SpotBugs -- nástupce FindBugs

 • Coverity -- komerční nástroje pro statickou analýzu C/C++/Java (chybové vzory, analýza toku dat, vylučování nereálných chyb)
 • Klocwork -- komerční nástroje pro statickou analýzu C/C++/Java/C# (chybové vzory, analýza toku dat, vylučování nereálných chyb)
 • CodeSonar -- komerční nástroje pro statickou analýzu C/C++ (chybové vzory, analýza toku dat, vylučování nereálných chyb)
 • PolySpace -- komerční nástroje pro statickou analýzu vestavěných systémů reálného času v C, C++, Adě (abstraktní interpretace)
 • Microsoft Code analysis for C/C++ -- statická analýza vestavěná do VisualStudia, (zřejmě) chybové vzory a symbolická exekuce založená na využití SMT (Z3), možnost anotací
 • Parfait -- interní nástroj v rámci Oracle, analýza toku dat, chybové vzory, ...
 • FramaC -- nástroj zahrnující abstraktní interpretaci pro C i deduktivní verifikaci C kódu anotovaného ACSL od francouzské agentury pro atomovou energii (CEA)
 • Facebook Infer -- komerční (ale open source) nástroj založený na abstraktní interpretaci zaměřený na vybrané typy chyb
 • Sparrow -- abstraktní interpretace, různé techniky pro zajištění korektnosti při zachování maxima škálovatelnosti

 • AbsInt a Astrée -- komerční nástroje pro statickou analýzu (abstraktní interpretaci) vestavěných systémů, zejména analýzu časování, práce se zásobníkem a ověřování absence runtime chyb (spolehlivá)

 • Daisy -- analýza toku dat a analýza založená na optimalizačních problémech pro analýzu a optimalizaci numerických programů

 • TAJS -- statická analýza pro JavaScript

 • gdfa: A Generic Data Flow Analyzer for GCC -- jednoduché generické prostředí pro tvorbu analýz toku dat (demonstrující principy z knihy Uday P. Khedker, Amitabha Sanyal, Bageshri Karkare: Data Flow Analysis: Theory and Practice)

 • Clang Static Analyzer -- statický analyzátor pro C a Objective C, využívá chybové vzory, analýzu toku dat
 • SonarQube -- analýza toku dat a chybové vzory pro vybrané chyby v kódu i zranitelnosti z hlediska bezpečnosti nad řadou různých jazyků
 • Cppcheck -- statický analyzátor pro C/C++, relativně jednoduché vyhledávání chybových vzorů v toku řízení
 • cppclean -- statická analýza programu v C++, vyhledávání chybových vzorů nad AST
 • Sparse -- statická analýza pro jádro Linuxu

 • Predator -- nástroj pro verifikaci C programů zaměřený na manipulaci s dynamickými datovými strukturami z FIT VUT (využívá grafy, v principu založen na separační logice)
 • Forester -- nástroj pro verifikaci C programů zaměřený na manipulaci s dynamickými datovými strukturami z FIT VUT (založen na stromových automatech)

 • AProVE -- kombinace abstraktní interpretace pro ověření korektnosti práce s pamětí a vystavění abstraktního modelu, následovaná různými technikami pro dokazování konečnosti běhu (s využitím SMT)

 • Weverca -- prostředí kombinující různé statické analýzy v podobě abstraktní interpretace pro potřeby verifikace PHP programů

 • Slam a Static Driver Verifier -- verifikace driverů v MS Windows, dříve s využitím predikátové abstrakce, nyní s využitím symbolické exekuce založené na SMT
 • KLEE -- kombinace statické analýzy založené na symbolickém provádění a testování
 • Symbiotic -- kombinuje instrumentaci kódu o monitory sledující verifikované vlastnosti, slicing a symbolickou exekuci

 • SPEED -- symbolická analýza časových a prostorových nároků programů (tj. automatická analýza složitosti)
 • Loopus -- statická analýza zaměřená na automatickou analýzu složitosti u celočíselných programů v C

 • ...

Theorem proving, SAT solving, SMT solving, rozhodovací procedury

Přehled nástrojů pro statickou analýzu C kódu
Další seznam nástrojů pro formální analýzu a verifikaci

Dynamická analýza, pokročilé testování

 • RoadRunner -- nástroj pro dynamickou analýzu paralelních Java programů
 • ANaConDA -- nástroj pro dynamickou analýzu paralelních C/C++ programů na binární úrovni vyvíjený na FIT VUT
 • Valgrind -- dynamická analýza (založená na interpretaci) korektní práce s pamětí, vlákny, ...

 • CSmith -- nástroj pro fuzz testování překladačůPoslední modifikace: 29. March 2019
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: vojnar@fit.vutbr.cz