Seminář C++:
Informace pro studenty (letní semestr 2016/2017)


Informace, termíny:

Errata: T *ptr = new T[10]; samozřejmě je "exception safe" (pokud inicializace prvků pole skončí výjimkou, paměť se automaticky uvolní)
další informace viz GotW#102 a příklad

***** Projekt - zadání viz dále - termín je v IS

FYI: CERT C++ Coding Standard,   C++17-final-draft=schváleno-2017-03

Toto je seminář běžící paralelně s předmětem IPP = "Principy programovacích jazyků a OOP". Předpokládá se základní znalost jazyka ISO C. Přednáška/democvičení: viz rozvrh.
Pro dotazy existuje fórum v IS. Doporučuji nahlédnutí do C FAQ a C++ FAQ (viz Texty)

Test základních znalostí C++ (bývalo součástí zkoušky) - zkuste si doplnit ještě kopírovací konstruktor, případně "move" operace

Pro informaci: Bjarne Stroustrup: výslovnost
Norma C++14 (C++11) -- Stav implementace: - GCC C++14 ( C++11, libstdc++ ) - LLVM/clang
Tip01: Výpis VMT: g++ -fdump-class-hierarchy
Tip02: g++ -Weffc++
Tip03: Pomalý vstup/výstup? Zkuste std::ios::sync_with_stdio(false);
Tip04: g++ -fsanitize=address
test-2012-04-gcc-4.4.5.pdf - test-2016-02-gcc-5.1.pdf - efektivita práce s kontejnery
GIT/SVN repozitář viz FIT-Linux-FAQ-15


Plán výuky:

Přednášky:

Týmový projekt:


Další informace:

Texty:

Odkazy:


etc:

Příklady, slajdy, ...,

Knihovny: BOOST, ref, uBLAS, regexp example: grep lambda, BGL-example, , example: asio-test-echo.cc
JTC1/SC22/WG21, TR1 - info2,

Design Patterns: Definice(Wikip), Přehled a kritika,
Příklad - Singleton: 1, 2,
DP Library, patterns-intro.pdf, patterns-examples.pdf, ,

Smart pointers, 2, Template Metaprogramming, Blitz++, ,

doplněk: template-1.cc

Koenig lookup,

Nifty Assignments

novinky/standardizace

* Rvalue References Explained

Událostmi řízené programy,

TODO,

Introduction to Design Patterns in C++ with Qt,

TODO: Událostmi řízené programování, ... - jen princip (cca 15min)

** CppCoreGuidelines,

Mixing C and C++ code,

* Universal References in C++11,

** GotW,

Pravidla 3/5,

,


Poslední modifikace: 26. April 2017
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: peringer AT fit.vutbr.cz