Seminář C++:
Informace pro studenty (letní semestr 2013/2014)


Informace, termíny:

***NEW*** C++14

Hodnocení uzavřeno 2014-06-19

Existuje fórum ICP

TODO: Událostmi řízené programování, ... - jen princip (cca 15min)

Pro informaci: Bjarne Stroustrup: výslovnost
Nová norma C++11 - Wikipedia --- Stav implementace: - GCC obecně, GCC 4.7, GCC 4.8, libstdc++ - LLVM/clang
GIT/SVN repozitář viz FIT-Linux-FAQ-15
Pomalý vstup/výstup? Zkuste: std::ios::sync_with_stdio(false);
FYI: Čím začít v C++11 (doporučuji nepřehánět to s použitím "auto")


Toto je seminář běžící paralelně s předmětem IPP = "Principy programovacích jazyků a OOP"
Předpokládá se základní znalost jazyka ISO C
Přednáška/democvičení: viz rozvrh. Pro dotazy existuje fórum v IS.
Test základních znalostí C++ (bývalo součástí zkoušky) - zkuste si doplnit ještě kopírovací konstruktor
Doporučuji nahlédnutí do C FAQ a C++ FAQ (viz Texty)
Tip01: Výpis VMT: g++ -fdump-class-hierarchy
Tip02: g++ -Weffc++


Plán výuky:

Přednášky:

Týmový projekt:


Další informace:

Texty:

Odkazy:


etc:

Příklady, slajdy, ...,

Knihovny: BOOST, ref, uBLAS, regexp example: grep lambda, BGL-example, , example: asio-test-echo.cc
JTC1/SC22/WG21, TR1 - info2,

Design Patterns: Definice(Wikip), Přehled a kritika,
Příklad - Singleton: 1, 2,
DP Library, patterns-intro.pdf, patterns-examples.pdf, ,

Smart pointers, 2, Template Metaprogramming, Blitz++, ,

doplněk: template-1.cc

Koenig lookup,

Nifty Assignments

novinky/standardizace

* Rvalue References Explained

Událostmi řízené programy,

TODO,

test-2012-04-gcc-4.4.5.ps - efektivita práce s kontejnery

Introduction to Design Patterns in C++ with Qt,

,


Poslední modifikace: 19. srpna 2014
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: peringer AT fit.vutbr.cz