ICP: zadání týmového projektu


Toto je draft (2018-02-21) -- Posílejte připomínky


Název projektu

Aplikace BlockEditor

Základní zadání (je téměř shodné s předmětem IJA)

Navrhněte a implementujte aplikaci pro návrh a editaci blokových schémat.

Poznámka: Zadání definuje podstatné vlastnosti aplikace, které musí být splněny. Předpokládá se, že detaily řešení si doplní řešitelské týmy.
Týmy budou dvoučlenné, výjimečně může být tým i tříčlenný a bude řešit rozšířené zadání (viz níže). Jeden člen týmu je vedoucí a ten projekt odevzdá podle pokynů uvedených níže.

Specifikace požadavků

  1. Základní požadavky
  2. Bloky
  3. Propojení mezi bloky
  4. Výpočet
  5. Další podmínky


Rozšíření pro případný tříčlenný tým

  1. Je možné současně pracovat na více schématech.
  2. Složené bloky
  3. Realizujte způsob jednoduchého rozšiřování systému o nové bloky a data.

Součást odevzdání


Doporučení


Další požadavky

Poznámky k odevzdávání

Poznámky k hodnocení


Poslední modifikace: 21. February 2018
Pokud naleznete na této stránce chybu, oznamte to dopisem na adresu peringer AT fit.vutbr.cz