Rozdělení bodů, termíny a jiné organizační záležitosti.

Organizace výuky

Typ výuky Studenti Místnost Termín Vyučující
Přednáška I. 2BIA E112, E104 St 11:00-13:50, každý týden A. Meduna
Přednáška II. 2BIB E112, E104 Čt 11:00-13:50, každý týden I. Burgetová
Demonstrační cvičení 2BIA, 2BIB Podle zájmu Po dohodě J. Handlíř a další

Přednáška ve čtvrtek 28. 9. 2017 se kvůli státnímu svátku nebude konat (náhrada samostudiem). Vyjímečně mohou na středeční přednášku dojít i další studenti z druhé skupiny.

Rozpis demonstračních cvičení

Způsob organizace cvičení bude diskutován na první přednášce.

Rozdělení bodů

Akce Počet bodů Termín
Půlsemestrální zkouška 20 bodů 25./26. 10. 2017
Projekt 25 bodů 6. 12. 2017
Řádný termín zkoušky 55 bodů leden 2018 (viz IS FIT)
První opravný termín zkoušky leden 2018 (viz IS FIT)
Druhý opravný termín zkoušky leden/únor 2018 (viz IS FIT)

Pedagogický tým

Zodpovědnosti Pedagog Zástupující pedagog
Garant celého předmětu A. Meduna
Přednáška A. Meduna, I. Burgetová Z. Křivka (zástup)
Projekt - organizace Z. Křivka
Projekt - konzultace, opravování M. Milkovič, J. Handlíř, R. Kocman, Z. Křivka
Půlsemestrální zkouška - organizace Z. Křivka
Půlsemestrální zkouška - opravování, reklamace J. Martiško, Z. Křivka a další doktorandi
Demonstrační cvičení - organizace J. Handlíř
Závěrečná zkouška - organizace Z. Křivka
Závěrečná zkouška - opravování, reklamace J. Martiško, Z. Křivka a další doktorandi
Konzultace k probírané látce J. Martiško,
R. Kocman,
Z. Křivka,
přednášející (viz výše)

Zkoušky

Termíny zkoušek povinných předmětů bakalářského studijního programu na FIT jsou plánovány centrálně. Datum a upřesňující pokyny se budete dozvídat na přednáškách a ve WIS v průběhu semestru.