Jazyk C:
Informace pro studenty (letní semestr 2017/2018)


Informace, termíny:

Hodnocení definitivně uzavřeno 11.6.2018

Zkouška/T3: psalo 22 studentů.

Zkouška/T2: psalo 63 studentů.

Zkouška/T1: psalo 111 studentů.

Před zkouškou čtěte odkaz "cílové znalosti"
Upozornění: Ke zkoušce je nutné mít identifikační průkaz a minimálně 2 listy čistého papíru A4


V IS je fórum pro komunikaci studentů


Poznámky: Programovat se naučíte nejlépe praxí - pište si krátké programy
Tip1: Jak zjistit předdefinovaná makra: gcc -E -dM empty.c
Tip2: Překlad s ladicími informacemi: gcc -g program.c
Tip3: Profiling: perf (nebo gcc -pg program.c; ./a.out; gprof)
Tip4: #define makro_prikaz do{ prikazy... }while(0)
Tip5: Automatické generování závislostí pro make: gcc -MM *.c > dep
Tip6: Výpis po fázi preprocessing: gcc -E -P src.c
Tip7: Kontrola odkazů: gcc -fsanitize=address program.c
Tip8: Výpis zapnutých optimalizací: gcc -Q -O2 --help=optimizers
Tip9: Vypnutí ASLR: setarch `uname -m` -R ./program
Doporučuji nahlédnutí do C FAQ (viz Texty)
Poznámky k licencím: Free software , Open source , Creative Commons

Plán výuky:

Přednášky:

Domácí úkoly:

Inspirace: Nifty Assignments

Další informace:

TODO:

TODO: doplnit ("undefined behaviour", kontrola přetečení, memset+free optimalizace, Arduino, atd.)
Bezpečnost: Spectre a podobné útoky?

Pro informaci:
Bjarne Stroustrup: výslovnost
soutěž
Proč číslovat od nuly,


Odkazy: moje stránka o programování v C a C++ a o programování obecně


Poslední modifikace: 19. June 2018
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: peringer AT fit.vutbr.cz