IOS
: Informace pro studenty (letní semestr 2017/2018)Informace, termíny:

Zde se objevují upozornění na nové závažné informace, blížící se termíny apod.
 • Vítám Vás všechny v kursu! Přeji Vám hodně úspěchů a snad také příjemných okamžiků strávených studiem a experimentováním s operačními systémy. Operační systémy nabízí nepřeberné množství zajímavých témat sahajících od HW podpory, pokročilých algoritmů a datových struktur až po formální verifikaci a teoretickou informatiku! Ovšem současně bych Vás rád upozornil, že IOS není předmět, kde lze zkoušku získat "zadarmo". Na nutnost pracovat bych rád upozornil zejména ty, kteří předmět absolvují podruhé (a více možností opakování nemají: prosím uvědomte si to!).

 • První informace o projektech a uznání bodů z projektu: viz stránka projektů.

 • Diskusní fóra k operačním systémům: V IS FIT byla pro předmět IOS zřízena diskusní fóra. Využívejte je prosím k diskusi problémů, ale také např. i různých zajímavostí, na které v souvislosti s operačními systémy narazíte. Budeme Vaši diskusi sledovat a v případě potřeby do ní vstoupíme: nebude zde tedy nebezpečí zavádějících informací, které se zhusta vyskytují na různých utajených fórech (a poté pronikají ve značném počtu kopií do zkoušek či řešení úkolů). Dáme ovšem nejprve prostor Vám, abyste si problémy, na které narazíte, zkusili vyřešit sami: tím že se pokusíte pomoci Vašim kolegům se také dost naučíte.


Plán výuky

přehled látky, základní informace
Cílové znalosti: v rozsahu přednášek.

Přednášky

 • Texty přednášek (jsou postupně doplňovány a jsou dostupné také v informačním systému FIT):
  • Úvod, základní pojmy, struktura a historie OS, ...: pdf
  • Úvod do Unixu: pdf
  • Shell a utility: pdf


 • Archiv s drobnými experimenty z přednášek je k dispozici zde. Upozornění: jedná se o příklady, které jsou zlehka připraveny pro demonstraci na přednášce, nejsou proto doplněny takřka žádnými komentáři a bez shlédnutí patřičné přednášky nemusí dávat smysl!

*** Wikipedia -- encyklopedie, velice vhodná k rychlému vyhledání významu různých pojmů, zkratek apod. Některé pojmy jsou zde vysvětleny i rozsáhleji (např. co je to OS, jádro OS, ...) a lze je velice dobře využít při doplňování poznámek z přednášek. Je zde také řada odkazů, kde pokračovat v dalším čtení. Ovšem informace zde uvedené jsou bez záruky, je zapotřebí se nad nimi zamýšlet, srovnávat apod.

Pro zájemce o další studium OS: stránky předmětu POS na FIT -- přednášky, odkazy, ...


Projekty

Stránka projektů.

Předpokládá se, že budete nejen samostatně řešit projekty, ale že budete i mimo rámec projektů experimentovat se skriptováním a programováním na různých systémech z rodiny UNIX. Vyzkoušejte si nejen GNU Linux (server merlin.fit.vutbr.cz s instalací CentOS), ale také FreeBSD (např. server eva.fit.vutbr.cz). Je to užitečné obecně, ale také pro lepší odhalení chyb v projektech. Zde se dozvíte více o serverech na FIT VUT. Můžete si pak samozřejmě vyzkoušet i různé další operační systémy uvedené níže.

Unix pro začínající studenty.

Linux na učebnách.


Různé operační systémy

GNU/Linux

*BSD

Další Unix-ové OS

Microsoft Windows

Další velmi zajímavé OS (někdy velmi "odvázané" -- stojí za to se podívat...)Odkazy


Unix

Principy, subsystémy OS

Programování (mj. doporučuji vyzkoušet demo-programy a zamyslet se nad nimi...)

Automatizovaná formální verifikace, model checking, statická a dynamická analýza
 • Stránky kursu FAV na FIT VUT, kde je mj. i přehled různých nástrojů pro automatizovanou analýzu a verifikaci
 • Skupina VeriFIT na FIT VUT

Zajímavosti


Literatura

 1. Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G.: Operating System Concepts, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2012. Na webu jsou k dispozici slajdy, dodatečné kapitoly (Unix BSD, Mach), zdrojové kódy příkladů.
 2. Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson, 2014. Na webu jsou k dispozici slajdy, zdrojové kódy příkladů, ...
 3. Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S.: Operating Systems Design and Implementation, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
 4. Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix, 2. vydání, 2008.
 5. Raymond, E.S.: The Art Of Unix Programming, Addison-Wesley, 2003.
 6. Russinovich, M., Solomon, D., Ionescu, A.: Windows Internals, 6th edition, Microsoft Press, 2012.Poslední modifikace: 13. February 2018
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: vojnar at fit dot vutbr dot cz