IOS
: Informace pro studenty (letní semestr 2017/2018)Informace, termíny:

Zde se objevují upozornění na nové závažné informace, blížící se termíny apod.
 • Byly zveřejněny výsledky 2. opravného termínu semestrální zkoušky.
  • Možnost nahlédnout do opravených zkoušek bude ve středu 13. 6. od 14:00 do 15:00 v místnosti A112.
  • V hodnocení je již zahrnuta určitá korekce směrem nahoru.
  • S ohledem na to, aby se netvořily fronty, zkuste prosím své návštěvy trošku rozložit v čase s ohledem na pořadí svého jména v abecedě: studenti se jmény ze začátku abecedy by měli přijít spíše dříve a naopak.Plán výuky

přehled látky, základní informace
Cílové znalosti: v rozsahu přednášek.

Přednášky

 • Texty přednášek (jsou postupně doplňovány a jsou dostupné také v informačním systému FIT):
  • Úvod, základní pojmy, struktura a historie OS, ...: pdf
  • Úvod do Unixu: pdf
  • Shell a utility: pdf
  • Souborové systémy a I/O: pdf
  • Procesy, plánování, meziprocesová komunikace: pdf
  • Synchronizace procesů, problém uváznutí: pdf
  • Správa paměti, virtuální paměť: pdf


 • Archiv s drobnými experimenty z přednášek je k dispozici zde. Upozornění: jedná se o příklady, které jsou zlehka připraveny pro demonstraci na přednášce, nejsou proto doplněny takřka žádnými komentáři a bez shlédnutí patřičné přednášky nemusí dávat smysl!

*** Wikipedia -- encyklopedie, velice vhodná k rychlému vyhledání významu různých pojmů, zkratek apod. Některé pojmy jsou zde vysvětleny i rozsáhleji (např. co je to OS, jádro OS, ...) a lze je velice dobře využít při doplňování poznámek z přednášek. Je zde také řada odkazů, kde pokračovat v dalším čtení. Ovšem informace zde uvedené jsou bez záruky, je zapotřebí se nad nimi zamýšlet, srovnávat apod.

Pro zájemce o další studium OS: stránky předmětu POS na FIT -- přednášky, odkazy, ...


Projekty

Stránka projektů.

Předpokládá se, že budete nejen samostatně řešit projekty, ale že budete i mimo rámec projektů experimentovat se skriptováním a programováním na různých systémech z rodiny UNIX. Vyzkoušejte si nejen GNU Linux (server merlin.fit.vutbr.cz s instalací CentOS), ale také FreeBSD (např. server eva.fit.vutbr.cz). Je to užitečné obecně, ale také pro lepší odhalení chyb v projektech. Zde se dozvíte více o serverech na FIT VUT. Můžete si pak samozřejmě vyzkoušet i různé další operační systémy uvedené níže.

Unix pro začínající studenty.

Linux na učebnách.


Různé operační systémy

GNU/Linux

*BSD

Další Unix-ové OS

Microsoft Windows

Další velmi zajímavé OS (někdy velmi "odvázané" -- stojí za to se podívat...)Odkazy


Unix

Principy, subsystémy OS

Programování (mj. doporučuji vyzkoušet demo-programy a zamyslet se nad nimi...)

Automatizovaná formální verifikace, model checking, statická a dynamická analýza
 • Stránky kursu FAV na FIT VUT, kde je mj. i přehled různých nástrojů pro automatizovanou analýzu a verifikaci
 • Skupina VeriFIT na FIT VUT

Zajímavosti


Literatura

 1. Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G.: Operating System Concepts, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2012. Na webu jsou k dispozici slajdy, dodatečné kapitoly (Unix BSD, Mach), zdrojové kódy příkladů.
 2. Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson, 2014. Na webu jsou k dispozici slajdy, zdrojové kódy příkladů, ...
 3. Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S.: Operating Systems Design and Implementation, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
 4. Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix, 2. vydání, 2008.
 5. Raymond, E.S.: The Art Of Unix Programming, Addison-Wesley, 2003.
 6. Russinovich, M., Solomon, D., Ionescu, A.: Windows Internals, 6th edition, Microsoft Press, 2012.Poslední modifikace: 11. June 2018
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: vojnar at fit dot vutbr dot cz