Školní rok 2018/2019

Informace k předmětu IPZ - 2018/2019

Organizace výuky:
Výuka v předmětu IPZ ve školním roce 2018/2019 bude sestávat celkem z 26 hodin přednášek a 4 hodin laboratorních cvičení.  Pro přednášky jsou vybrána taková témata, která jsou z hlediska předmětu IPZ ilustrativní a mají z hlediska náplně jak obecný a dlouhodobě platný charakter, obsahují také informaci o současném stavu techniky.
Laboratorní cvičení se budou konat v místnosti L305.  Laboratorní cvičení budou zahájena v 6. týdnu výuky, tj. od 22. října 2018.

Půlsemestrální test:
Půlsemestrální test budeme psát 30. října 2018 (7. týden výuky).  

Semestrální test:
Řádný termín: 8. 1. 2019, 14.00, učebna E112
1. opravný termín: 21. 1. 2019, 14.00, učebna E104
2. opravný termín: 29. 1. 2019, 15.00, učebna E104

Texty přednášek z předmětu IPZ - 2018/2019

Principy řízení periferních operací a systémová sběrnice:
Principy řízení periferních operací 1
Principy řízení periferních operací 2
Principy přidělování sběrnice
Principy konstrukce a činnosti systémové sběrnice
Sběrnice PCI Express

Diskové paměti:
Diskové paměti - principy
Diskové paměti - rozhraní
Diskové paměti - rozhraní SATA

Sběrnice SCSI:
Sběrnice SCSI - principy

Grafické adaptéry a monitory:
Grafické adaptéry a monitory 1
Grafické adaptéry a monitory 2
Monitor LCD
Rozhraní DVI

Sběrnice USB:
Sběrnice USB - principy

Doporučený text - nebude zkoušen:
Sběrnice PCI - návod, jak studovat sběrnice


Texty přednášek z předmětu IPZ - 2017/2018

Principy řízení periferních operací a systémová sběrnice:
Principy řízení periferních operací 1
Principy řízení periferních operací 2
Principy přidělování systémové sběrnice
Systémová sběrnice - základní principy
Principy konstrukce a činnosti systémové sběrnice
Sběrnice PCI Express
Sběrnice - souhrn

Sběrnice SCSI:
Sběrnice SCSI - principy

Sběrnice USB:
Sběrnice USB - principy

Sběrnice FireWire:
Sběrnice FireWire - principy

Diskové paměti:
Diskové paměti - principy
Diskové paměti - rozhraní
Diskové paměti - rozhraní SATA
Diskové paměti - nové technologie

Diskové architektury RAID:
Architektury RAID

Grafické adaptéry a monitory:
Grafické adaptéry a monitory 1
Grafické adaptéry a monitory 2
Rozhraní DVI
Monitor LCD

Doporučený text - nebude zkoušen:
Sběrnice PCI - návod, jak studovat sběrniceTexty přednášek z předmětu IPZ - 2016/2017

Principy řízení periferních operací a systémová sběrnice:
Principy řízení periferních operací 1
Principy řízení periferních operací 2
Principy přidělování systémové sběrnice
Systémová sběrnice - základní principy
Sběrnice - souhrn
Sběrnice PCI Express

Doplňující text:
Principy konstrukce a činnosti systémové sběrnice

Sběrnice SCSI:
Sběrnice SCSI - principy

Diskové paměti:
Diskové paměti - principy
Diskové paměti - rozhraní
Diskové paměti - rozhraní SATA
Diskové paměti - nové technologie

Diskové architektury RAID:
Architektury RAID

Sběrnice USB:
Sběrnice USB - principy

Sběrnice FireWire:
Sběrnice FireWire - principy

Grafické adaptéry a monitory:
Grafické adaptéry a monitory 1
Grafické adaptéry a monitory 2
Rozhraní DVI
Monitor LCD
Grafické adaptéry a monitory 3 - shrnutí principů

Doporučený text - nebude zkoušen:

Sběrnice PCI - návod, jak studovat sběrnice
Laboratorní cvičení

Struktura diskového media:
Zadání laboratorního cvičení
Prezentace

Rozhraní USB:
Zadání laboratorního cvičení
Prezentace