Stránka pro studenty kursu "Signály a systémy - ISS" - 2021/22

Aktuality


Stránky předmětu, informace a videa

Streaming na Youtube

středa i pátek

Studijní opora

Existuje prvních několik kapitol + Python notebooky. opora/

Texty k přednáškám

Nové od 2015/16

NEW_PRED/

Původní, avšak stále používané ve druhé polovině semestru

pred/

To, co se kreslilo a psalo ručně (což je většina!)

HANDWRITTEN_NOTES_PDF

English texts for lectures

are available from Valia Hubeika's page http://www.fit.vutbr.cz/~ihubeika/ISS/.

Návody do numerických cvičení / Numerical exercises

Zadání a řešení

 1. Komplexní čísla, cosinusovky a komplexní exponenciály a operace s nimi / Complex numbers, cosines and complex exponentials and operations therewith PDF a TEX
 2. Základy, filtrování, frekvenční analýza / Basics, filtering, frequency analysis PDF a TEX
 3. Signály se spojitým časem: Energie, výkon, Fourierova řada, Fourierova transformace / Continuous time signals: energy, power, Fourier series, Fourier transform PDF a TEX
 4. Systémy se spojitým časem a trocha vzorkování / Continuous time systems and a bit of sampling PDF a TEX
 5. operace s diskrétními signály, konvoluce, DTFT, DFT / operations with discrete signals, convolutions, DTFT, DFT PDF a TEX
 6. číslicová filtrace a náhodné signály / digital filtering and random signals PDF a TEX, Google sheet pro 26-36 (read-only).
Studenti jsou žádáni, aby si před numerickými cvičeními laskavě prošli celé zadání a pokusili se je (případně pomocí referenčního řešení) vyřešit. Na numerickém cvičení se budou konsultovat složité příklady a na každém se bude psát krátký testík.

Skupiny a cvičící

02 Mon N203	16:00-17:50		Martin Kocour 
03 Mon N203	18:00-19:50		Martin Kocour
04 Tue N203	08:00-09:50		Jan Brukner 
05 Tue N203	10:00-11:50		Jan Brukner 
06 Tue N203	12:00-13:50		Frantisek Grezl	
07 Tue N203	14:00-15:50		Frantisek Grezl	 
08 Tue N203	16:00-17:50		Anna Silnova - ENGLISH
09 Wed N203	12:00-13:50	   	Jiri Hanak 
10 Wed N203	14:00-15:50	    Jiri Hanak
11 Wed N203	16:00-17:50		Ladislav Mosner
12 Wed N203	18:00-19:50		Miroslav Skacel 
13 Thu N203	08:00-09:50		Jiri Novak 
14 Thu N203	10:00-11:50		Jiri Novak 
15 Thu N203	12:00-13:50		Federico Landini - ENGLISH 
16 Thu N203	14:00-15:50		Ekaterina Egorova - ENGLISH 
17 Thu N203	16:00-17:50		Jan Svec 
18 Thu N203	18:00-19:50		Jan Svec
19 Fri N203	08:00-09:50		Junyi Peng - ENGLISH
20 Fri N203	10:00-11:50		Junyi Peng - ENGLISH

Projekt 2021/22

Studijní etapa

je zaměřena na praktické procvičování signálů a systémů. Doporučujeme všechna zadání "projet", zodpovědět na všechny otázky a vyřešit všechny úkoly. Z této části se nic neodevzdává. Cvičící a přednášející jsou Vám plně k diposici ke konsultacím.
 1. Základy práce s Matlabem
 2. Projekce do bází a Fourierova řada
 3. Práce se zvukem, filtrace a spektrální analýza
 4. Zpracování obrazu
 5. Náhodné signály
 6. Vzorkování a kvantování
Některé části studijní etapy v Pythonu na ISS stránce Katky Žmolíkové

Projekt k vypracování a odevzdání pro rok 2021/22

Zadání je společné pro všechny. Každý/á má osobní signál ke zpracování, viz zadání.

Termín odevzdání projektu

ve WISu (FIT) a emailem (FSI), do pátku 7.1.2022, 23:59. Prosím nenechávejte řešení a odevzdání na poslední chvíli!

Speciální zadání

Pro studenty s hlubokým zájmem o signály, kteří by považovali tento projekt za nudný, máme alternativu - speciální projekty ISS. Tyto projekty nahrazují standardní projekt za stejný počet bodů. Pokud máte zájem o vypracování speciálního zadání, prosím domluvte se s garantem kursu Honzou Černockým, který Vás případně "předá dále". Speciální zadání může souviset s Vaší jinou prací, např. na projektové praxi, bakalářské práci nebo s prací pro firmu, ale musí se týkat zpracování signálů.

Nejlepší projekt

vyhodnocení bude ...

FIT Demíčka

Dema ve FLEXu vytvořená v akademickém roce 2008/09 jako bakalářská práce Tomáše Kaňoka: a krásné demo lineární filtrace vytvořené v ak. roce 2011/12 jako bakalářská práce Ondry Novotného:

Půlsemestrální zkouška 2021/22

TIMING A ZÁKLADNÍ INFO

Z ČEHO ?

otázky z prvních čtyř přednášek (matematický základ, 01_filtry, 02_spectrum, operace se signály, energie, výkon), příklady z prvních dvou numerických cvičení.

Instrukce a pomůcky Příprava na půlsemestrální zkoušku

Zadání, řešení a výsledky
 • všechna zadání a řešení z 3.11. a 5.11.2021.
 • opravy a hodnocení ... in progress.

 • Zkouška 2021/22

  Timing

  Zkouška (pokud do ní COVID nehodí vidle a nebudeme opět organizovat termíny s limitem 10ti lidí v místnosti ...) proběhne klasicky ve třech termínech. Pokud je začátek běhu T0, prosíme o příchod max. do T0+20 minut, abyste v klidu našli svá místa a usadili se. Instruktáž začíná cca T0+25 minut a T0+30 minut rozdáváme zadání. Čistého času na řešení jsou 2 hodiny.

  instrukce a pomůcky

  Příprava na zkoušku

  Zadání a referenční řešení


  Zajímavé materiály a linky

  Soubory na hraní a funkce


  Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.

  Domuuuuuuuuuu/Home