Stránka pro studenty kursu "Signály a systémy - ISS" - 2022/23

Aktuality


Stránky předmětu, informace a videa


Video streaming a záznamy


Studijní opora

Existuje prvních několik kapitol + Python notebooky. opora/

Texty k přednáškám


Numerická cvičení / Numerical exercises

Zadání a řešení

Od akademického roku 2022/23 nové sekvencování i obsah numerických cvičení: num/

Studenti jsou žádáni, aby si před numerickými cvičeními laskavě prošli celé zadání a pokusili se je (případně pomocí referenčního řešení) vyřešit. Na numerickém cvičení se budou konsultovat složité příklady a na každém se bude psát krátký testík.

Skupiny a cvičící

02 Mon N203	16:00-17:50		Martin Kocour 
03 Mon N203	18:00-19:50		Martin Kocour
04 Tue N203	08:00-09:50		Jan Brukner 
05 Tue N203	10:00-11:50		Jan Brukner 
06 Tue N203	12:00-13:50		Frantisek Grezl	
07 Tue N203	14:00-15:50		Frantisek Grezl	 
08 Tue N203	16:00-17:50		Anna Silnova - ENGLISH
09 Wed N203	12:00-13:50	      	Jiri Hanak 
10 Wed N203	14:00-15:50	        Jiri Hanak
11 Wed N203	16:00-17:50		Ladislav Mosner
12 Wed N203	18:00-19:50		Miroslav Skacel 
13 Thu N203	08:00-09:50		Jiri Novak 
14 Thu N203	10:00-11:50		Jiri Novak 
15 Thu N203	12:00-13:50		Federico Landini - ENGLISH 
16 Thu N203	14:00-15:50		Ekaterina Egorova - ENGLISH 
17 Thu N203	16:00-17:50		Jan Svec 
18 Thu N203	18:00-19:50		Jan Svec
19 Fri N203	08:00-09:50		Junyi Peng - ENGLISH
20 Fri N203	10:00-11:50		Junyi Peng - ENGLISH

Projekt 2022/23

Studijní etapa

je zaměřena na praktické procvičování signálů a systémů. Doporučujeme všechna cvičení "projet" a snažit se pochopit vše týkající se zpracování signálu (není nutné chápat detaily zobrazování, animací, atd)
  1. Python Notebooky, které vznikly jako výsledek bakalářské práce Petra Pálky v roce 2021/22. Doporučuji si pečlivě přečíst instrukce v souboru README.md a updatovat Vaše pythonové prostředí, se staršími verzemi matplotlib se nerozjedou krásne animace.
  2. Stará verze studijní etapy, pokud se někdo budete chtít naučit základy Matlabu.
  3. Některé části užitečné Pythonu notebooky na ISS stránce Katky Žmolíkové

Projekt k vypracování a odevzdání pro rok 2022/23

Zadání je společné pro všechny. Každý/á má osobní signál ke zpracování, viz zadání.

Termín odevzdání projektu

do IS VUT, do konce semestru, tedy do neděle 18.12.2022, 23:59. Prosím nenechávejte řešení a odevzdání na poslední chvíli!

Speciální zadání

Pro studenty s hlubokým zájmem o signály, kteří by považovali tento projekt za nudný, máme alternativu - speciální projekty ISS. Tyto projekty nahrazují standardní projekt za stejný počet bodů. Pokud máte zájem o vypracování speciálního zadání, prosím domluvte se s garantem kursu Honzou Černockým, který Vás případně "předá dále". Speciální zadání může souviset s Vaší jinou prací, např. na projektové praxi, bakalářské práci nebo s prací pro firmu, ale musí se týkat zpracování signálů.

Hodnocení a nejlepší projekt

bude ...

Půlsemestrální zkouška 2022/23

TIMING A ZÁKLADNÍ INFO

Z ČEHO ?

Bude zkoušena látka od začástku semestru do konce číslicové filtrace, tedy z přednášek 01_matika do 05_filtering_2 a z numerických cvičení 1. až 4.

Instrukce a pomůcky Příprava na půlsemestrální zkoušku

Zadání, řešení a výsledky

Zkouška 2022/23

Timing

TBD

instrukce a pomůcky

Příprava na zkoušku

Zadání a referenční řešení


FIT Demíčka

Dema ve FLEXu vytvořená v akademickém roce 2008/09 jako bakalářská práce Tomáše Kaňoka: a krásné demo lineární filtrace vytvořené v ak. roce 2011/12 jako bakalářská práce Ondry Novotného:

Zajímavé materiály a linky

Soubory na hraní a funkce


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.

Domuuuuuuuuuu/Home