Stránka pro studenty kursu "Signály a systémy - ISS" - 2018/19

Aktuality

Ut 29. ledna 2019 17:27:38 CET: zadání a řešení 2. op. termínu zkoušky.

Stránky předmětu, informace a videa


Texty k přednáškám

Nové od 2015/16

NEW_PRED/

Původní, avšak stále používané ve druhé polovině semstru

pred/

To, co se kreslilo a psalo ručně v letošním akademickém roce ...

prednasky_hand_written_2018-19

English texts for lectures

are available from Valia Hubeika's page http://www.fit.vutbr.cz/~ihubeika/ISS/.

Návody do numerických cvičení / Numerical exercises

Zadání a řešení

 1. Komplexní čísla, cosinusovky a komplexní exponenciály a operace s nimi / Complex numbers, cosines and complex exponentials and operations therewith PDF a TEX
 2. Základy, filtrování, frekvenční analýza / Basics, filtering, frequency analysis PDF a TEX
 3. Signály se spojitým časem: Energie, výkon, Fourierova řada, Fourierova transformace / Continuous time signals: energy, power, Fourier series, Fourier transform PDF a TEX
 4. Systémy se spojitým časem a trocha vzorkování / Continuous time systems and a bit of sampling PDF a TEX
 5. operace s diskrétními signály, konvoluce, DTFT, DFT / operations with discrete signals, convolutions, DTFT, DFT PDF a TEX
 6. číslicová filtrace a náhodné signály / digital filtering and random signals PDF a TEX, Google sheet pro 26-36 (read-only).
Studenti jsou žádáni, aby si před numerickými cvičeními laskavě prošli celé zadání a pokusili se je (případně pomocí referenčního řešení) vyřešit. Na numerickém cvičení se budou konsultovat složité příklady a na každém se bude psát krátký testík.

Skupiny a cvičící

Cvičit budou Oldřich Kodym (CZ), Ladislav Mošner (CZ), Miroslav Skácel (CZ), Kateřina Žmolíková (CZ), Anna Silnova (EN), Federico Landini (EN), přiřazení cvičících ke skupinám bude doplněno.
Utery 11-13 M103 
Utery 13-15 N203 
Utery 15-17 A112
Utery 17-19 N203
Streda 09-11 M103
Streda 17-19 M103 
Ctvrtek 09-11 M103
Ctvrtek 11-13 M103
Ctvrtek 17-19 M103
Patek 09-11 M103
Patek 11-13 M103

Projekt 2018/19

Studijní etapa

je zaměřena na praktické procvičování signálů a systémů v Matlabu. Doporučujeme všechna zadání "projet", zodpovědět na všechny otázky a vyřešit všechny úkoly. Z této části se nic neodevzdává. Cvičící a přednášející jsou Vám plně k diposici ke konsultacím.
 1. Základy práce s Matlabem
 2. Projekce do bází a Fourierova řada
 3. Práce se zvukem, filtrace a spektrální analýza
 4. Zpracování obrazu
 5. Náhodné signály
 6. Vzorkování a kvantování

Projekt k vypracování a odevzdání

Termín odevzdání projektu

ve WISu, do neděle 23.12.2018, 23:59. Prosím nenechávejte řešení a odevzdání na poslední chvíli!

Speciální zadání

Pro studenty s hlubokým zájmem o signály, kteří by považovali tento projekt za nudný, máme alternativu - speciální projekty ISS. Tyto projekty nahrazují standardní projekt za stejný počet bodů. Pokud máte zájem o vypracování speciálního zadání, prosím domluvte se s garantem kursu Honzou Černockým, který Vás případně "předá dále". Speciální zadání může souviset s Vaší jinou prací, např. na projektové praxi, bakalářské práci nebo s prací pro firmu, ale musí se týkat zpracování signálů.

Hodnocení projektu

bude ....

FIT Demíčka

Dema ve FLEXu vytvořená v akademickém roce 2008/09 jako bakalářská práce Tomáše Kaňoka: a krásné demo lineární filtrace vytvořené v ak. roce 2011/12 jako bakalářská práce Ondry Novotného:

Půlsemestrální zkouka 2018/19

TIMING A ZÁKLADNÍ INFO

Z ČEHO ?

teoretické otázky z prvních čtyř úvodních přednášek (01_filtry, 02_spectrum, 03_images, 04_random), příklady z prvních dvou numerických cvičení.

Instrukce a pomůcky Příprava na půlsemestrální zkoušku

Zadání, řešení a výsledky 2018/19

Zkouška 2018/19

TIMING

instrukce a pomůcky
Příprava na zkoušku: Zadání a referenční řešení 2018/19:

Zajímavé linky

Signály

Jiné


Soubory na hraní a funkce


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.

Domuuuuuuuuuu/Home