Síové technologie Microsoft Windows

informace k předmětu naleznete na http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW3/private/

pro studenty z FEKTu:
odkaz a přístupové údaje Vám budou zaslány začátkem semestru VUT zprávou