Podnikové technologie Microsoft

informace k předmětu naleznete na http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/private/

pro studenty z FEKTu:
odkaz a přístupové údaje Vám budou zaslány začátkem semestru VUT zprávou