MPR - Management projektů 

Datum poslední modifikace: 6. 2. 2015

Předmět Management projektů garantuje doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti můžete posílat také emailem na kreslika@fit.vutbr.cz

subject (individuální ): MPR <co>                        např.:    MPR složení týmu

(týmová): MPR <název týmu> <co>          např.:   MPR  STARS  jméno vedoucího týmuDo 
7. 5. 2015 uloží do IS každý vedoucí projektu za svůj tým výslednou tabulku, která bude obsahovat návrh hodnocení (až 15 bodů) každého člena týmu (i vedoucího projektu), jak dobře se zhostil zodpovědnosti za jemu příslušnou oblast. Hodnocení musí být projednáno v týmu (musí o tom existovat zápis). Všichni členové týmu musí být s hodnocením seznámeni (zajistí vedoucí projektu). Pokud výslednou tabulku nedodáte, nebude možné tuto část hodnocení v celkovém hodnocení projektu zohlednit.
Do 
23. 3. 2015 vypracuje každý tým předběžný plán projektu a nechá si ho schválit všemi členy týmu a asistentem - musí o tom existovat záznam (průkazný dokument - např. mail). Případné podstatné připomínky asistenta musí být v definitivním plánu projektu zohledněny. Po schválení plánu projektu se bude tým plánem řídit. Definitivní plán projektu bude odevzdán do IS nebo zveřejněn na webových stránkách týmu (pokud si tým webové stránky vytvořil) do 7. 4. 2015 Vedoucí týmu oznámí asistentovi (Květoňové neboTrchalíkovi) a Kreslíkové, kde je aktuální plán projektu dosažitelný, aby mohl asistent sledovat, případně kontrolovat plnění plánu projektu.

Obecné


Projekty


Různé

Diagramy UML 2.0
Free software the Open Source Project Management tool
TUTOS - The Ultimate Team Organization Software
Pro plánování schůzek týmu můžete využít plánovací kalendář.
Pro diskusi je možno využít diskusní fórum přístupné z IS FIT.

 Critical Chain v projektovém řízení

IPMA, PMI, OGC (PRINCE2) - mezinárodní sdružení a standardy pro projektové řízení

Výsledek průzkumu o počítačové podpoře projektového řízení


MPR - Management projektů