PES - Petriho sítě


Obsah


Aktuality

Zveřejněno zadání 2. domácí úlohy. Termín odevzdání byl stanoven na 23.4. na přednášce. Zveřejněny termíny 3. a 4. cvičení.

Termín odevzdání úkolu 1 byl posunut o týden (1A do 25.3. do WIS, 1B 26.3. na přednášce).

Půlsemestrální zkouška proběhne v úterý 19.3. od 13:00 do 15:00 v místnosti D206.


Počítačová cvičení

Počítačová cvičení se budou konat v nepravidelných intervalech. Data konání budou upřesněna.

Cvičení Datum konání Okruh Téma
CV1 19. a 21.2 C/E Petriho sítě Seznámení s nástrojem CESim, který slouží k návrhu, simulaci a analýze C/E Petriho sítí.
CV2 12. a 14.3. C/E Petriho sítě Pokročilejší analýza C/E systémů.
CV3 16. a 18.4. P/T Petriho sítě Analýza P/T Petriho sítí - bezpečnost, omezenost, konzervativnost, živost, strom dosažitelných značení, P- a T-invarianty.
CV4 30.4. a 2.5. Jazyky a CPN Jazyky Petriho sítí typu L, podtřídy a rozšíření Petriho sítí, barvené Petriho sítě.


Domácí úlohy

Domácí úlohy budou zadávány v nepravidelných intervalech. Na vypracování bude vždy čas minimálně jeden týden.

Úloha Datum odevzdání Zadání Způsob odevzdání
DÚ 1.A (model v nástroji C/E sim) 25.3. do 23:59 Uloha 1A Soubor .ces odevydejte do WISu.
DÚ 1.B (teorie C/E-systémů) 26.3. do 13:00 Uloha 1B Řešení odevzdejte na přednášce.
DÚ 2 (úloha na P/T sítě) 23.4. do 13:00 Uloha 2 Řešení odevzdejte na přednášce. Model odevzdejte odevzdejte do WISu.
DÚ 3 (úloha na jazyky Petriho sítí a barvené sítě) 9.5. do 10:00 Uloha 3 Řešení odevzdejte na zkoušce.


Literatura

 • Slajdy z přednášek
   Nové slajdy:
  • Úvodní přednáška: pdf
  • C/E Petriho sítě: pdf
  • Procesy C/E systémů: pdf
  • Vlastnosti C/E systémů: pdf
  • P/T Petriho sítě: pdf
  • Analýza P/T Petriho sítí: pdf
  • Jazyky Petriho sítí: pdf
  • Podtřídy a rozšíření Petriho sítí: pdf
  • Barvené a hierarchické Petriho sítě: pdf
  • Strukturování Petriho sítí: pdf

   Staré, ručně psané slajdy:
  • Binární relace: pdf (cca 2MB, 13 stran)
  • C/E sítě: pdf (cca 1MB, 47 stran, 2 slajdy na stranu)
  • Analýza P/T Petriho sítí: pdf (cca 0.5MB, 7 stran)
  • Invarianty: pdf (cca 0.15MB, 8 stran)
  • Příklady invariantů: pdf (cca 0.05MB, 4 strany)
  • Jazyky Petriho sítí: pdf (cca 0.2MB, 18 stran)
  • Barvené Petriho sítě: pdf (cca 1.4MB, 100 stran)
 • Laboratoře
  Nástroje používané v rámci laboratoří a příklady k nim jsou k dispozici na serveru merlin a linuxu v učebnách ve složce "/usr/local/groups/verifikace/PES-tools-linux". Všechny tyto nástroje můžete stáhnout pomocí odkazů níže.
 • Nástroje, software, manuály
  • The World of Petri Nets: html (odkazy na nástroje, literaturu, výzkumné skupiny, ...)
  • CESim: ver. 2.05 zip sw (C/E Petriho sítě)
  • Netlab: html, odkaz pro stažení nefunguje (SW je k dispozici na Merlinovi a na privátních stránkách předmětu). (P/T Petriho sítě)
  • PIPE2:html (P/T Petriho sítě)
  • Kaira:html(barvené Petriho sítě jako prostředek pro návrh paralelních programů)
  • CPNSimulator: Github (jednoduchý simulátor barvených Petriho sítí)
  • Petri Net Toolbox for Matlab: html
  • Visual Object Net: html
  • PNtalk: html (objektově orientované Petriho sítě)
  • INA: html (P/T Petriho sítě)
  • CPN Tools: html (barvené Petriho sítě), návod pro spuštěni pod linuxem a wine
  • Sirphyco: zip sw
 • Další online literatura
  • Studijní opora PES: pdf
  • Slidy: CPN, a concrete language for high-level Petri nets: pdf
  • Model dvou semaforů na křižovatce: ps
  • Poznámky o P/T a barvených Petriho sítích: ps
  • Poznámky o stochastických Petriho sítích: ps
  • Esparza J.: Decidability and complexity of Petri net problems - An introduction pdf
 • Reference
  • Češka, M. a kol.: Vyčíslitelnost a složitost. Skriptum VUT Brno, 1992.
  • Češka, M.: Petriho sítě.. Akademické nakladatelství CERM Brno, 1994.