Název:

Ročníkový projekt 1/2

Zkratka:PI1
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:080018
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Navazující:
Diplomový projekt VTI (DPI), FIT
Ročníkový projekt 2 (P2X), FIT
Semestrální projekt (PI3), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  První (zimní) semestr: Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému a úvodní návrh jeho řešení, včetně ověřování ověřování správnosti řešení. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu a práce s literaturou. Připravují si součásti projektu později odevzdávané v elektronické podobě.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z dosavadního studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Osnova numerických cvičení:
 Studenti jsou seminární formou seznámeni se zásadami samostatné odborné a publikační činnosti.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3.
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Překlad z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.
Literatura studijní:
 Pokyny pro psaní technických zpráv.
Kontrolovaná výuka:
  Konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Úspěšná prezentace výsledků studijní etapy, a dalších položek, projektu v závěru zimního semestru je nepominutelnou prerekvizitou pro pokračování v řešení projektu v letním semestru. Dílčí položky pro prezentaci stanovuje vedoucí projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.212.92.235
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]