Název:

Ročníkový projekt 2/2

Zkratka:PI2
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:060020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Navazující:
Diplomový projekt VTI (DPI), FIT
Semestrální projekt (PI3), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Druhý (letní) semestr: Studenti pokračují v řešení individuálních zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky pod vedením odborných vedoucích. Studenti dokončí analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy a realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů fakulty.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z dosavadního studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Osnova numerických cvičení:
 Semináře k problematice řešených projektů, a konzultace s vedoucím projektu.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3.
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.
Literatura studijní:
 Pokyny pro psaní technických zpráv
Kontrolovaná výuka:
  Konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání technické zprávy (20-30 stran) a elektronické dokumentace ve stanoveném termínu, obhájení výsledků řešených v projektu ve stanoveném termínu před komisí složené z pedagogů fakulty.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.212.92.235
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]