Tento projekt je spolufinancován ESF OPVK

Tento projekt byl spolufinancován ESF  v rámci OP VK  Vzdělávání pro praxi

PMA - Projektový manažer

Datum poslední modifikace: 2. 2. 2019

Předmět Projektový manažer garantuje doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc., Certified Project Manager IPMA Level C, Zkoušející v procesu Národní certifikace studentů.

Ohlasy: Tak jsem si říkal "K čemu by mně tak asi byl ten Národní certifikát studentů?", napsal student Marša. "Teď už vím, jak bylo prozřetelné si Národní certifikát udělat".


Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti  můžete posílat také emailem na
kreslika@fit.vutbr.cz

subject: PMA <použijte smysluplný, výstižný „Subject:“>
              např.:  PMA dotaz k certifikaci

ObecnéCertifikace

Poznámka: na některých následujících odkazech se, při použití prohlížeče Internet Explorer, text špatně zobrazuje.

Odkazy


PMA - Projektový manažer