Název:

Výstavba počítačů

Zkratka:VPO
Ak.rok:ukončen 2004/2005
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPO/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3914606
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50260024
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Bryan Luděk, Ing. (UPSY)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Číslicové a impulsové obvody (CIO), UPSY
Logické systémy (LOS), UPSY
Navazující:
Grafické procesory (GMP), UPSY
Praktické paralelní programování (PPP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s výstavbou a činností jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače, s algoritmy základních operací v pevné a pohyblivé řádové čárce, způsobem jejich řízení a s komunikací mezi jednotlivými podsystémy.
Anotace:
  Koncepce počítačů von Neumannova typu. Úvod do VHDL. Měření výkonnosti. Typy informace, její zobrazení a kódování. Instrukce, jejich formáty a kódování, způsoby adresování, architektura ISA. Modelování algoritmů a subsystémů ve VHDL. Řetězené zpracování. Aritmetické a logické operace, algoritmy a funkční jednotky. Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace. Paměti: typy, organizace, řízení. Hierarchie pamětí, virtuální paměť. Periferní jednotky, sběrnice a jejich řízení, paralelní a sériová číslicová rozhraní.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni popsat činnost jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače a jejich vzájemnou komunikaci pomocí jazyka VHDL.
Osnova přednášek:
 
 • Koncepce počítačů von Neumannova typu.
 • Typy informace, jejich zobrazení a kódování.
 • Instrukce, jejich formáty, operační znaky a jejich kódování, způsoby adresování, architektura ISA.
 • Aritmetické a logické operace.
 • Algoritmy a funkční jednotky.
 • Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace.
 • Paměti: typy, organizace, řízení.
 • Hierarchie pamětí, virtuální paměť.
 • Periferní zařízení: vstupy, výstupy, jejich řízení, číslicová rozhraní.
Osnova numerických cvičení:
 
 • 18.2. Návrh číslicových obvodů - přehled, úvod do VHDL
 • 25.2. Základní konstrukce a moduly ve VHDL, testbench, ModelSim
 • 4.3. Výkonnost, Amdahlův vztah, SPEC, Huffmanovo kódování
 • 11.3. Hammingův kód (ve VHDL), zobrazení, kódy, pohyblivá řádová čárka
 • 18.3. ALU ve VHDL
 • 25.3. Kód zbytkových tříd, CLA (VHDL)
 • 1.4. Barrel shifter (VHDL), násobení, Boothovo překódování
 • 8.4. Násobení ve VHDL
 • 15.4. Dělení (polosemestrálka+cvičení)
 • 22.4. Dělení + Newtonův iterační algoritmus
 • 29.4. Zřetězené zpracování (filtr ve VHDL)
 • 6.5. Sekvenční obvody ve VHDL
 • 13.5. Procesor DSP ve VHDL
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  Domácí úlohy (celkem 24 bodů)
 • DU1 (?b) -
 • DU2 (?b) -
 • DU3 (?b) -
 • DU4 (?b) -
Literatura referenční:
 
 • John L. Hennessy, David A. Patterson: Computer Architecture: A quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996
Literatura studijní:
 Vladimír Drábek: Výstavba počítačů, skripta VUT v Brně, vydal PC-DIR, Brno, 1995
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektů, polosemestrální písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška a vypracování projektů v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním polosemestrální písemné zkoušky a vypracováním projektů v předepsaných termínech.
 

Vaše IPv4 adresa: 100.24.46.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]